Prakticky za rok chtějí v Dubném postavit nový dům s malometrážními byty, určen bude seniorům.

Rozpočet pro rok 2022 počítá v Dubném s příjmy ve výši 31,9 milionu korun a výdaji ve výši 42,8 milionu korun. Podle starostky Boženy Kudláčkové ke krytí rozdílu použije obec rezervy minulých let. Ve hře je ještě možný investiční úvěr, kvůli kterému by se případně schvalovala rozpočtová změna.

Největší plánovanou letošní investicí je výstavba bytového domu s podporovanými byty pro občany ve věkové skupině 65+. „Jedná se o 19 malometrážních bytů,“ přibližuje investici starostka Dubného. Konkrétně půjde o byty 1+kk a tři 2+kk. Celková investice je 50 milionů.

Sbírka v Budějovicích v Klubovně ČTU.
Sbírku pro Ukrajinu pořádá také Česká tábornická unie v Českých Budějovicích

Pomůže dotace

„Tato částka bude pokryta částečně z dotace od ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení,“ říká Božena Kudláčková s tím, že dotace má být ve výši 12,2 milionu korun. Další financování bude z rozpočtu obce na rok 2022. „Jelikož se ale jedná o velkou investici, musíme přistoupit k otevření úvěru na zbylou část. Na celou akci máme velmi málo času, protože již koncem letošního roku bychom chtěli do domu stěhovat nové nájemníky,“ upozorňuje Božena Kudláčková. Na okraji obce už ale stavba nyní dosáhla prvního patra.

„Věříme, že uspokojíme žádosti našich občanů i občanů spádových obcí. Proč jsme se do této velké akce pustili? Odpověď je snadná: myslíme si, že obec naší velikosti by měla pokrývat do budoucna širokou škálu služeb a potřeb našich občanů, a toto je jedna z nich,“ říká starostka Dubného. „Dům bude umístěn v klidné, přírodou obklopené lokalitě a už se těšíme, že se tam našim starším občanům, kteří budou mít zájem a potřebují řešit své bydlení z různých důvodů, bude dobře bydlet,“ dodává Božena Kudláčková.

Sbírka zdravotnického materiálu pro Ukrajinu z jihočeských nemocnic.
Jihočeský kraj hledá dobrovolníky. Pošle na Ukrajinu materiál za sedm milionů

Další velkou investiční akcí v letošním roce bude revitalizace rybníků, právě nad budoucím domem pro seniory s podporou dotace ministerstva zemědělství.

V Dubném se ale nestarají pouze o prospěch obce. V době velkého náporu koronaviru před Vánoci roku 2020 se spojila řada dobrovolníků a napekli cukroví, které pak darovali zdravotníkům na infekční oddělení budějovické nemocnice.

Z historie

Dubné leží asi 8 km západně od Českých Budějovic. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1263, kdy se připomíná vladyka Sudslav z Dubného. V držení drobné šlechty zůstala až do stavovského povstání, po němž byla konfiskována a roku 1623 prodána královskému městu České Budějovice. To pak bylo dubenskou vrchností až do zrušení poddanství. Od roku 1850 je Dubné samostatnou obcí, současné místní části Jaronice, Křenovice a Třebín byly připojeny v roce 1960.

Dubné bývalo slavným poutním místem. Nejvýznamnější dominantou, která zaujímá severovýchodní okraj trojúhelníkové návsi, je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, gotická stavba obklopená nevelkým ohrazeným hřbitovem. V obecní kronice je o něm zmínka z roku 1390. Jedná se o dvoulodní stavbu se čtvercovým presbytářem, s drobnou předsíní v západním průčelí, sakristií a s kostelní věží na jižní straně. Původní věž musela být na sklonku 19. století pro špatný technický stav zbourána, její nynější podoba pochází z roku 1901. Na věži se nacházejí čtyři zvony, největší z nich je starobylý odlitý roku 1518 v Praze. Váží zhruba 800 kg. Mezi další pamětihodnosti patří fara, obsahující zbytky bývalé tvrze. K zajímavostem Dubného patří webkamera, která umožňuje pohled na čápy na střeše kostela. V posledních letech je ale hnízdo obsazováno bohužel jen střídavě.