Energetická firma potřebuje pozemek na novou trafostanici, aby se v lokalitě mohl stavět nový bytový dům.

V zastupitelstvu se ale na včerejším zasedání ozvaly i hlasy, které se postavily proti obchodu. Například František Konečný navrhl, aby město raději ještě zkusilo jednat s investorem a nabídlo mu třeba náhradou jiný pozemek, kde by svůj záměr mohl realizovat. Doplnil to připomínkou dlouhodobého nesouhlasu některých obyvatel lokality s projektem, který je podle Františka Konečného v místě nevhodný.

Návrh předložil Tomáš Bouzek, jako náměstek odpovědný za majetek. „Já jsem také nikdy nepovažoval stavbu bytového domu za šťastnou,“ uvedl ke zvažované transakci Tomáš Bouzek, ale doplnil, že už Ivana Popelová, bývalá náměstkyně v jednom z předchozích volebních období, schválila některé kroky, které vedly k zahájení projektu. Investor postupem let i přes kritiku části obyvatel okolních domů, postupně dospěl až ke stavebnímu povolení, které má aktuálně v ruce. „Postoj města vychází z předchozích závazků,“ upozornil Tomáš Bouzek a naznačil tak, že podle jeho názoru by se město mělo chovat kontinuálně.

František Konečný ale reagoval s tím, že náměstkyně Ivana Popelová odsouhlasila projekt pouze z nějaké části a třeba bez pozemku pro příjezd. Ten nedávno pronajala investorovi právě současná radnice.

Kritici projektu v minulosti vystoupili i na jednání zastupitelstva a apelovali na zastupitele, aby v jednotlivých krocích nevycházeli investorovi vstříc. Problém je totiž například v tom, že v lokalitě s poměrně stabilizovanou zástavbou se chystá další objekt. Jak uvedl zastupitel Jan Kubeš, tak od nejbližšího domu by to bylo devět kroků.

Náměstek primátora Juraj Thoma však upozornil, že projekt už má stavební povolení. Připojil ale, že podle jeho informací se nyní snaží někteří současní obyvatelé lokality povolení zpochybnit u soudu.

Rada města přitom doporučila zastupitelstvu prodej části pozemku parcelní číslo 2528/1 (zeleň, ostatní plocha) o výměře asi 25 m2 v k. ú. České Budějovice 3, schválit. Společnosti EG.D, aby zde mohla vybudovat novou trafostanici. Ta musí být vystavěna z kapacitních důvodů, pro zachování zdroje napájení elektrickou energií pro oblast stávajících bytových domů. Jedná se o část ulic Hálkova, Nerudova a Neplachova. Potřeba výstavby nové trafostanice je způsobena plánovanou demolicí výměníkové stanice, ve které se nachází současná transformační stanice pro uvedenou oblast. Stavební úřad České Budějovice již vydal souhlas s odstraněním stavby uvedené výměníkové stanic. Bez transformační stanice nelze předmětnou oblast ze stávajících rozvodů nízkého napětí zásobovat. Kupní cena za předmětný pozemek, která šla do jednání zastupitelstva, byla cena dohodnutá, ve výši 87 725 Kč (včetně DPH), tj. 3509 Kč/m2.

V zastupitelstvu se na závěr ukázalo, že zvítězil názor Františka Konečného, který mimo jiné upozornil, že pozemek pro trafostanici je poslední brzdou, která stojí v cestě realizaci nového domu a dalších kritiků projektu. Při hlasování bylo pro prodej pozemku pouze 22 hlasů, potřebné většiny ve sboru, který má 45 členů nebylo dosaženo.