To se ale  nelíbí místním občanům. Podle nich bude mít totiž těžba grafitu nesmazatelný vliv na životní prostředí v okolí Lužnice. „Nejvíce nám vadí, že  
těžba grafitu trvale zničí krajinný ráz v lokalitě, která je 
v těsné blízkosti přírodní památky Lužnice – Nežárka 
a v těsné blízkosti chráněného území Natura 2000 a území, kudy vede regionální biokoridor," říká Tomáš Tvrdík, člen spolku Za čisté Vltavotýnsko.

To také sepsalo petici, na které shromáždili přes 3000 podpisů. „Koloděje nad Lužnicí se prezentují jako rekreační oblast. Je tu chatová oblast, hotel nebo také jediný buddhistický klášter v České republice," vysvětluje Milan Šnorek, starosta Týna nad Vltavou, pod které Koloděje nad Lužnicí patří. I tady se jednomyslně shodli na tom, že s těžbou v Hostech nesouhlasí.

Společnost Tramincorp Czech jakoby ale hlasy občanů neslyšela. „Naše stanovisko je pokračovat i přes odpor některých skupin, které neřeší havarijní situaci současného dolu," říká Michal Horáček, generální ředitel společnosti Tramincorp Czech.

Na jejich straně ale stojí 
právo. „Ložisko patří státu, nikoliv obci Hosty, a už vůbec ne sousednímu katastru Týna nad Vltavou," říká Michal Horáček. Firma celý projekt v letošním roce převzala od společnosti Timex, která na ložisku v Hostech pracovala předtím.

„Je nám jasné, že pokud se stát rozhodne důl vytěžit, tak to jednoduše udělá," uvědomuje si Milan Šnorek, starosta Týna nad Vltavou. Pod jeho správu Koloděje nad Lužnicí patří. Je tak pravděpodobné, že tu k dolování grafitu v budoucnu může dojít.

V minulosti zde grafit těžili hlubinným způsobem. Firma Tramincorp Czech s. r. o. chce ale grafit těžit povrchovým způsobem, což bude mít s největší pravděpodobností negativní vliv na životní prostředí. A to se místním  obyvatelům nelíbí.

„Lokalita bude silně zatížena hlukem, prachem, světelným balastem a nárůstem dopravy," říká Tomáš Tvrdík ze spolku Za čisté Vltavotýnsko. „Životní podmínky se jednoznačně  zhorší," dodává. Otázkou tedy není, jestli těžit nebo ne, spíše jde o to jak. „Chceme jen, aby to bylo co nejšetrnější k přírodě," podotýká starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek.

V současnosti se vedou jednání o velikosti území, na němž by se mohlo v lokalitě Hosty v budoucnu těžit. Ministerstvo životního prostředí udělilo v posledních dnech společnosti Tramincorp Czech souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Hosty. Přitom plocha navrženého dobývacího prostoru činí téměř 560 tisíc metrů čtverečních.

Jedinou možností, kterou tak obyvatelé Vltavotýnska mají, je proces EIA, neboli zpráva o vlivu na životní prostředí. Jen v rámci toho můžou radní Týna nad Vltavou  namítat, že se důl v lokalitě Hosty nachází nedaleko chráněné krajinné oblasti.  Ani to však neznamená, že k dolování grafitu v tamní oblasti nedojde.

Firma Tramincorp Czech 
s. r. o. argumentuje tím, že je těžba grafitu ekonomicky výhodná. Podle starosty Týna nad Vltavou je ale realita jiná. „Mám zdroje, které říkají, že tomu tak není," uvádí Milan Šnorek.

„Nerostné bohatství našeho státu patří nám všem," dodává Tomáš Tvrdík, člen spolku Za čisté Vltavotýnsko. 
„V tomto konkrétním případě se zdá, že jde jen o podnikatelský záměr firmy, která si, jak prezentovala, přišla vydělat peníze. Pokud je zde tak ceněná surovina a bude rozhodnuto, že je nutné ji těžit, bylo by vhodné řešit i zpracování tohoto nerostu v rámci republiky a ne ji vyvážet do zahraničí," domnívá se Tomáš Tvrdík.

Ožehavé otázce těžby grafitu v lokalitě Hosty se budou zástupci obcí věnovat v úterý 23. září od 18 hodin na veřejném zasedání v Kolodějích nad Lužnicí. V obci Hosty se pak 
v sobotu 27. září uskuteční od 17 hodin beseda, která je přístupná všem. Na  té by měli vystoupit odborníci, kteří podpoří myšlenku, že je zde možná i hlubinná těžba.

KLÁRA SKÁLOVÁ