Neobvyklou slavnost zažily v sobotu Jílovice - u příležitosti tradiční pouti a setkání rodáků zavěsili do zvonice kostela hned tři nové zvony. Mají nahradit zvony zrekvírované za druhé světové války. "Byla to pro mě mimořádná věc," uvedl borovanský farář Petr Plášil, který je duchovním správcem i v Jílovicích. Plášil dodal, že většina kněží ani jednou za život neuvádí do služby nové zvony, protože to se děje většinou jednou za staletí.

"Tak pojďte děti moje, půjdete do služby," pozdravil se přátelsky po slavnostním svěcení se zvony Plášil a předal je hasičům a specialistům z firmy Boroko, kteří Václava (190 kg), svatého Petra (121 kg) a Marii (95 kg) zavěsili vedle starého zvonu Jakub (350 kg). Ten jako jediný válečnou dobu přečkal.

Nápad pořídit do věže k Jakubovi další zvon je staršího data a pochází od jílovického kostelníka pana Witzanyho. Nakonec se ale rozhodlo, že budou pořízeny zvony tři.

Na celkové náklady ve výši 700 000 korun se složila obec, farnost, sponzoři a dárci. Řada prací byla odvedena zdarma jako sponzorský dar a stejně tak byl třeba firmou Nema darován stojan, na kterém byly zvony zavěšeny už v pátek před kostelem, aby si je místní obyvatelé mohli prohlédnout.

Zvony jsou sladěny do akordu, podle původního Jakuba (tón C 2). Václav bije v tónu Es 2, sv. Petr zní v tónu F 2 a Marie je vyladěna do tónu G 2. Nové zvony jsou dílem zvonařské firmy Dytrych.

Nejstarší Jakub pochází z roku 1505. "Když se se zvony bude šetně zacházet, nejméně dalších pět set let tu budou," uvedl Rostislav Bouchal starší z firmy Boroko.

"Je to velká nádhera a pro obec je to velká událost," komentoval pořízení nových zvonů a jejich první vyzvánění Jan Baroš z Jílovic. Patřil k několika stovkám diváků, kteří se i přes vytrvalý déšť přišli podívat na slavnostní svěcení zvonů a po dopolední mši je ztaké poprvé slyšeli společně vyzvánět. Druhé vyzvánění se potom konalo večer v 18 hodin.

V posledních letech byly na Českobudějovicku pořízeny nové zvony například ve Zlivi nebo v Dobré Vodě u Českých Budějovic.