Rektor VŠTE Marek Vochozka uvedl, že jde o součást dlouhodobého dotváření kampusu. "Z něho chceme vytvořit mít místo, kde se studenti nejen kvalitně připraví na svou profesi, ale budou v něm moci také smysluplně trávit volný čas,“ vysvětlil.

Doplnil, že venkovní prostor plný zeleně proto nabídne i pódium pro výstavy a studentské akce nebo altán s ohništěm, kde bude možné trávit volný čas při grilování a setkáváním s přáteli. Jeho členění ale nabídne i částečně izolovaná místa pro relaxaci a studium.

„Jediné, co nás limitovalo, byly přístupy z nedalekého parkoviště a důležité pěší koridory do jednotlivých budov. Pak to už bylo jen na nás,“ říká Iveta Svobodová z ateliéru Mydvaarchitekti, kde projekt za spolupráce s atelierem PTM, vznikal. S kolegou Jakubem Pubalem centrum usadili na dlážděné“,náměstíčko“ s lavičkami, kde se předpokládá největší koncentrace studentů. Do něho míří hlavní pěší trasy. Zbývající prostor člení pěší koridory na několik menších, většinou travnatých, sekcí. Aby nepůsobily fádně, uzavírá je terénní val, který relaxační zónu dělí od parkoviště. Vše doplňují lavičky, stoly nebo okrasné traviny a květiny. Laviček bude na čtyřicet, vysadí se desítka vzrostlých stromů a stejný počet keřů.

Podle kvestora Jaromíra Vrbky stavba, která začala v polovině srpna a skončí v závěru listopadu, probíhá podle plánu. „Vyplatila se nám pečlivá příprava. Sice jsme už v akademickém roce, tedy v čase výuky, ale zhotovitel se v této době snaží hluk ze stavby co nejvíc regulovat. Věřím, že výsledek bude stát za to,“ dodal kvestor.

Na přání VŠTE bylo na trávník, přiléhající k hlavní zpevněné ploše, umístěno dřevěné pódium pro výstavy prací studentů a jejich aktivity. U severního okraje zóny, záměrně vzdálené od hlavního dění, vyroste i altán pro deset osob s ohništěm. Přirozený odvod kouře umožní dvě trojúhelníkové, vzájemně se překrývající, střechy.

Naplno si ale studenti a zaměstnanci oddechové zóny užijí až na jaře příštího roku, kdy se stromy, keře i trávník naplno zazelenají.