Petr Nekut je starostou v Kardašově Řečici třicet let. A obchvat, který má v budoucnu vzniknout, aby odlehčil dopravě ve městě, řeší od doby, kdy usedl do starostovské židle. Silnice, která by denně odvedla z města na sedm tisíc aut, stále chybí. Městem přitom projíždějí i nákladní auta, která sem míří například od Tábora nebo Veselí nad Lužnicí.

„Z několika variant obchvatu vzešla jako vítězná ta jižní. V územním plánu ji máme už přes třicet let," informoval starosta. Doplnil, že v současné době je hotov projekt pro územní řízení, k dispozici je i vizualizace nové silnice. "Myslím si, že se podařilo udělat obchvat, který maximálně respektuje požadavky našeho města,“ doplnil Petr Nekut.

Dopravní situace ve městě podle něho není dobrá. Problémem je zde kamionová doprava. „Průjezdnost je velmi obtížná, jsou tu místa, která jsou velmi úzká a neodpovídají normám silnice první třídy. Jsou tu zatáčky a jsou tu silně problematická místa,“ poukázal starosta.

A rozvedl, že kamiony, které jezdí v těsné blízkosti obydlí, způsobují svým provozem a vahou otřesy, které se projeví na okolních domech. A pro chodce je to tu o život. „Průchod v těchto částech není nic příjemného. Je kolikrát problém přejít přes cestu. Cyklisté se snaží této silnici první třídy vyhnout,“ zdůraznil.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Nina Ledvinová uvedla, že předpokládané zahájení stavby je plánované na rok 2025. Stavba má být hotová v roce 2027.

| Video: Youtube

Vizualizace obchvatu Kardašovy Řečice.  Zdroj: ŘSD ČR

Místní obyvatel Václav Darda, který pracoval dříve jako vedoucí nákladní dopravy v Plzni a nyní žije v Kardašově Řečici, se domnívá, že jihočeských obcí, které by potřebovaly obchvat, jsou možná stovky. „Je to zanedbaná infrastruktura. Situace ve městě je kritická, budeme doufat, že se stavba povede. Mělo to být původně hotové v roce 2023, ale mají se stavět mosty, viadukty, takže to tak rychle určitě nebude,“ zamyslel se.

VÝVOJ STAVBY

Ke stavbě vznikla v roce 2015 podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové technická studie.

V říjnu 2016 byl zpracován záměr projektu, který 26. 1. 2017 schválilo Ministerstvo dopravy. Souhlasné stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) bylo podle Niny Ledvinové vydáno v červenci 2009. Vzhledem k novele zákona o EIA z roku 2015 ale bylo nutné zpracovat nové oznámení k EIA.

Po biologickém průzkumu, který začal v roce 2017, a následně zpracované studii pro zjišťovací řízení bylo v srpnu 2018 vydáno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení v procesu EIA. Poté, v roce 2019, byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení EIA. Verdikt byl jasný: záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona.

Následně byly do technické studie zapracovány připomínky dotčených úřadů i místních obyvatel. Vloni pak investor odevzdal čistopis dokumentace k územnímu řízení. Nyní je podle Niny Ledvinové na Centrální komisi Ministerstva dopravy, aby aktualizaci záměru projektu schválila.