Průmyslová dominanta města byla postavena v roce 1965. Komín je 120 metrů vysoký, jeho vrchol je ve výšce 510 metrů nad mořem. Dosud absolvoval jen běžnou údržbu.

„Akce to je zcela mimořádná, protože zatím komín procházel jen běžnou údržbou. Nyní se ale musí celý zrekonstruovat, aby vyhověl podmínkám pro odvod odsířených spalin po instalaci technologie odsíření," vysvětluje  Martin Žahourek, místopředseda představenstva teplárny.

Ačkoli na první pohled si jen málokdo všimne, že se v komíně něco děje, zevnitř se ozývají sbíječky a pozorným očím neunikne ani občasný pohyb lezců po vnějším plášti komína. Uvnitř se má co ohánět  jedenáctičlenná členná parta chlapů. Postupně od shora dolů bourají celé vnitřní ochranné pouzdro, složené z tepelné izolace z křemelinových tvarovek a pouzdrovky.

Pohybují se přitom v úzkém prostoru, pata komína je široká 8, hrdlo 4,5 metru, ale vnitřní prostor, kterým jezdí výtah s vybouraným materiálem, má jen asi 3,5 metru.

„Dělat ve výšce a nad volnou hloubkou je náročná, těžká ruční práce, ale máme na ni speciální vybavení a pracovité chlapy. Musíme ji zvládnout během poměrně krátké doby, kdy je letní odstávka. Ale kvalita a bezpečnost je vždy na prvním místě," zdůrazňuje Jiří Kramný, projektový manažer výškových prací Teplotechny Ostrava, jež tu pracuje.

„Začali jsme v srpnu, bourání ale předcházely složité přípravy. Uvnitř komína pracujeme nepřetržitě ve dne 
i v noci, v jedné směně je nasazeno jedenáct lidí, víc se jich do omezeného prostoru nevejde," přibližuje  Jiří Kramný.

V září pak bude následovat další důležitá fáze rekonstrukce komína, a to usazení nových nerezových vnitřních vložek. Do komína se budou vkládat po částech vrchem 
s pomocí obřího jeřábu.

Celá akce je součástí takzvaného odsíření, ekologické investice za 428 milionů korun. Je třeba nejen vybudovat  odsiřovací jednotky obou uhelných kotlů, ale také zmodernizovat železobetonový komín, který už slouží půl století. Jen úpravy komína vyjdou takřka na desetinu celkových nákladů.

Pokračovat budou i v příštím roce opravou a nátěrem komína z vnější strany. Ani tyto práce nebudou jednoduché, pracovníci se musí vyhnout anténám radiokomunikačních operátorů, které nesmí poškodit. Poté by měla dominanta města vydržet bez zásahů další desítky let.

Odsíření teplárny sníží postupně objem emisí oxidu siřičitého do ovzduší  o víc než 80 procent. Oxidy dusíku klesnou až o 60 procent.