Ostatky prvního převora Jindřicha Libraria vyzvedli archeologové v Dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. Celé události na místě přihlížel kromě představitelů města a kláštera i arcibiskup Dominik Duka. Právě ten před dvěma lety pátrání po ostatcích inicioval.

„Blahoslavený Jindřich Librarius je významnou osobností z dějin města, ale i z celé české historie,“ uvedl kardinál Dominik Duka. Podle něj měl převor Jindřich Librarius velmi blízký vztah ke králi Přemyslu Otakaru II., čímž se zapsal do české historie.

Na základě kardinálových svědectví zahájili archeologové výzkum, který v lednu tohoto roku skutečně odhalil ve zdech kláštera dutinu s relikviářem, historickými dokumenty a pozůstatky. Po pečlivé přípravě se pak tuto středu rozhodli archeologové dutinu otevřít a schránku s dokumenty vyjmout.

Křižovatka Na Dlouhé louce v Českých Budějovicích.
Křižovatku u Dlouhého mostu čeká rekonstrukce

Podle vedoucího realizačního týmu Jiřího Šindeláře nebyla akce vůbec jednoduchá. „Pracovali jsme se spoustou neznámých, ledacos se mohlo pokazit. O to pečlivěji jsme se připravovali a plánovali,“ uvedl Jiří Šindelář. Díky digitálnímu modelu dokázal se svým týmem zjistit přesné rozměry schránky a taktéž předvídat její špatný stav. Ten potvrdilo především dno relikviáře, které po vyjmutí od zbytku pouzdra prakticky odpadlo.

Vyjma relikviáře s ostatky objevili archeologové taktéž trojici přiložených písemností. Vedoucí archivář Daniel Kovář přisoudil jejich původ dělníkům, kteří je do výklenku vložili při přestavbě koncem devatenáctého století. Listiny nyní v archivu očistí a zakonzervují.

Ostatky Jindřicha Libraria mezitím antropologové uložili v klášteře do relikviáře nového. Ten bude prozatím vystaven návštěvníkům kostela, dokud se nerozhodne o jeho přesunu. Ostatky by se tak mohly třeba i vrátit do původního výklenku, jehož rekonstrukci vedení kláštera zvažuje.

Dalibor Máslo