Kraj tak reaguje na úterním zasedání jihočeského krizového štábu. „Otevřeme krizové školy a školky, které budou v provozu od časného rána do pozdního odpoledne,“ vysvětlila po jednání štábu hejtmanka Ivana Stráská.

V rámci celého kraje pak bylo středečním pokynem hejtmanky aktivováno celkem 36 mateřských a základních škol, které zajišťují péči dětem, o které se nemohou postarat rodiče, nebo jiní zákonní zástupci. Jejich důvod je podle mluvčího Krajského úřadu Jihočeského kraje Davida Hocke jednoduchý: jsou aktivně nasazení na řešení krizové situace.

"Jsou to zaměstnanci bezpečnostních a sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, lékáren a příslušníci ozbrojených bezpečnostních sil, anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určených školských zařízení.," uvedl David Hocke.

V případě zájmu rodičů těchto profesí o zajištění péče o jejich dítě nebo žáka ve věku od 3 do 12 let je třeba předem kontaktovat zástupce školy a domluvit si rozsah zajištění péče.

V každé obci s rozšířenou působností je k tomu to účelu určena jedna mateřská a jedna základní škola, v Českých Budějovicích jsou určeny dvě mateřské a dvě základní školy. Počet otevřených škol se bude odvíjet od reálné potřeby rodičů.

Mateřská škola Strakonice Lidická odloučené pracoviště v ulici Spojařů 1260 je připraveno podle slov ředitelky Zdeňky Havlíkové poskytovat péči o děti, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. "Dle Plánu krizové připravenosti je plánovaný počet ubytovaných dětí patnáct. Z důvodu, že mateřské školy v současné době nejsou uzavřeny, tak o tuto službu není zatím zájem," vysvětlila.

Nemocnice České Budějovice. Ilustrační foto
Kraj otevře školy pro děti pracovníků krizové infrastruktury, hledá volné budovy

Základní a mateřská škola Helsinská v Táboře dle vyjádření ředitelky Aleny Heršálkové počítá s kapacitou 100 dětí v základní škole. "Přes den jsme takové množství schopni zvládnout," uvedla s tím, že mají zatím jen dva zájemce, a to od pátku 16. října v době od 6 do 16 hodin.

Pro děti rodičů, kteří se z povahy své profese podílejí na zabezpečení činností plynoucí z krizové situace, vyčlenilo město České Budějovice dvě mateřské a dvě základní školy.

Jak uvedl primátor Jiří Svoboda, přestože jsou mateřské školy nadále v běžném provozu mají České Budějovice určeny Mateřskou školu Sedmikráska a Mateřskou školu Karla Štěcha, v nichž by v případě potřeby učitelky o děti pečovaly. "Ze základních škol uvedenou péči již poskytuje ZŠ Máj I a ZŠ Pohůrecká je na to organizačně a provozně připravena," popsal s tím, že služba spočívá v hlídání dětí v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Nejedná se však o náhradu vzdělávání. "Dohled totiž zajišťují pracovníci družiny a vychovatelé, a to ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Ti umožní žákům, aby se účastnili distanční výuky a plnili zadané úkoly. Pokud nedisponují vlastním zařízením, je jim umožněno vedle připojení na WIFI i využívání počítačů dané školy,“ upřesnil provozní podmínky určených škol primátor Jiří Svoboda.