Na jeho konci v závěru roku 2022 budou kvalitativně nové díly pro automobilový průmysl, vyráběné společností MOTOR JIKOV Slévárna.

„Nároky na kvalitu finálních produktů, dílů a jejich vlastností stále rostou, přitom trh chce, aby byly stále lehčí. Často se tak dostáváme na technické limity komponent i výrobních technologií. Jedinou možností jak je posouvat je aplikovaný výzkum a vývoj. Ten už ale nejsme schopni zvládnout sami,“ říká Miroslav Dvořák, generální ředitel strojírenského holdingu MOTOR JIKOV Group,

Společný projekt, v němž VŠTE zastupuje Environmentální výzkumné pracoviště Ústavu technicko-technologického, proto hledá nové technologické postupy, které by firmě snížily náklady na přípravu a výrobu taveniny a zvýšily účinnost rafinačních postupů pro tlakové a nízkotlaké lití odlitků. A také zkrátily časy od vylití kovu z tavicí pece do stavu nalití odlitku, zvýšily životnost zařízení a zkrátily dobu odstávek.

„Výsledkem budou nové náročné výrobky pro autoprůmysl s vyšší přidanou hodnotou. Jsme sice teprve na začátku, ale máme zkušenosti, kvalitně vybavené laboratoře a víme, jak řešení hledat,“ říká docent Ladislav Socha, který projekt řeší spolu s kolegou docentem Karlem Grycem.

Na vývoj a inovace obě instituce získaly finanční podporu 20,6 milionů Kč od státní Technologické agentury ČR. Celkové náklady dosáhnou 34,8 milionů Kč.

„Konkurovat na minimálně evropské úrovni znamená produktivně vyrábět vysoce kvalitní komponenty. V našem případě odlitky s vysokými požadavky na mechanické vlastnosti a váhu. Proto potřebujeme odpovídající materiál do tavicí pece. Dobrý základ ale nestačí. Je potřeba získat nejlepší materiálové, mechanické vlastnosti slitiny, s maximální čistotou a bez škodlivých plynů. A to je alchymie pro akademiky a jejich výzkum,“ říká Tomáš Prášil, ředitel pro projektové řízení MJG.

K vyvinutí komplexních výrobních technologií se využívají provozní a poloprovozní experimenty, fyzikální modelování a provozní verifikace. Součástí těchto prací je i systematické materiálově technologické vyhodnocování v provozních podmínkách divize Tlaková slévárna. A také rozsáhlé série zkušebních taveb, doplněné o laboratorní experimenty. Výsledkem projektu pak bude optimalizace vsázkových materiálů, chemického složení tavenin a zlepšení procesu rafinace odstraněním plynů, kovových a nekovových nečistot. Nové a unikátní poznatky pak umožní navrhnout technologické postupy, posouvající kvalitu odlitků opět na vyšší úroveň.