„Městys Ledenice kříže opravuje průběžně již několik let,“ řekl ledenický kronikář Jiří Cukr. „V letošním roce se provedly rekonstrukce tří křížů, dále byla obnovena kaplička v místní části Hrad a před dokončením je oprava kapličky na Budějovické ulici u benzinové stanice. Kříže opravila firma Kamenictví Bárta, kapličky občanské sdružení Drobné památky nejjižnějších Čech,“ vypočetl Cukr.

„Máme řadu křížů a řekli jsme si, že je postupně budeme opravovat,“ potvrdil kronikářova slova starosta městysu Miroslav Franěk. Podle Fraňka dosahují náklady na opravu jednoho kříže v průměru šesti až sedmi tisíc korun.

„Máme to štěstí, že před dvaceti lety se v Ledenicích asanoval starý hřbitov,“ poznamenal Franěk. Ze starého hřbitova zůstala řada křížů, které nyní nahrazují zlámané nebo jinak poničené kříže v okolí cest. Pokud se původní kříže nedají opravit. „Fundament zůstává stejný,“ upozornil ale Franěk na to, že pokud by se opravovaly i podstavce, částky by byly podstatně vyšší. Pokud možno vracejí se na kříže i nápisy.

Zajímavý příběh se váže k jednomu z posledních opravovaných křížů. „Byl pořízen v roce 1892 v místech na tak zvané Králíků louce při cestě k rybníku Lazna, kde se tehdy diskutovalo o zřízení nového obecního hřbitova,“ připomíná starý příběh Jiří Cukr. Hřbitov tam nakonec nevznikl, ale byly zde uloženy kosti nebožtíků umístěné dosud v přeplněné kostnici. Proto na kříži visí tabulka s pamětním nápisem: „Zde pochovány jsou kosti osadníků zdejších. Kéž jim dá Bůh slavné vzkříšení.“ „V nedávné době byl kříž často poškozován vandaly. Byl nalomen, stržena socha Ježíše,“ popsal trpký osud drobné památky ledenický kronikář.

Letos byl ale kříž opraven a dne 30. června instalován na současné nové místo ve farské zahradě, přibližně 50 metrů od původního umístění. Dne 4. srpna se na něm objevila i obnovená tabulka s citovaným nápisem. Vedle ní zde můžeme číst ještě jeden, podle Cukra neméně ojedinělý – „Žehnej, Bože, kolemjdoucím i na poli pracujícím!“

„Celé zastupitelstvo jsme našli společnou řeč,“ zdůraznil k opravám a jejich financování Miroslav Franěk a doplnil, že kříže už by nyní měly být opraveny všechny. Úsilí všech zúčastněných trvalo přibližně šest let.