„Dva jeřábi korunkatí se udusili kouřem, podařilo se ale zachránit dvě vzácné želvy ostruhaté,“ napsal list Volksblatt. „Želvy o váze kolem 60 kilogramů vyzvedli z hořícího dřevěného přístřešku hasiči a ochladili je,“ popisuje deník dramatické chvíle. „Tým samaritánů je zásoboval kyslíkem, než dorazila veterinářka Isabella Eberleová. Ta pak zvířata dále rozdýchávala a podala jim infuze. Doufá, že díky rychlému a správnému zásahu samaritánů želvy, které jsou už deset let miláčkem návštěvníků, otravu přežijí. Ukáží to nejbližší dny.“ „Kdyby se to stalo v noci, mohlo vyhořet celé zoo,“ řekla šokovaná veterinářka deníku.

Chytají lumpy v pohraničí

Od zrušení hraničřních kontrol koncem roku 2007 je v Mühlviertlu v nepřetržité službě osm hlídek rakouské policie. „Bývalí pohraniční policisté nasazení k těmto plošným namátkovým kontrolám zadržují ročně v Horních Rakousích průměrně 600 kriminálních osob,“ napsal deník OON. „Nedávno přistihli v jednom dnu hned dva zloděje aut.“ Jedna hlídka zajistila v okrese Rohrbach BMW ukradené v Lucembursku ještě dřív, než majitel krádež zjistil. Několik hodin nato uvízl v policejní síti ukradený Mercedes Sprinter, po němž bylo pátráno v schengenském informačním systému.

„Policisté mohou tyto informace zjišťovat na svých laptopech. Systém je aktualizuje téměř po minutách,“ píše deník. V posledních třech letech bylo v Horních Rakousích zajištěno 46 odcizených vozidel. Jaké trasy který den pátrači v uniformách i v civilu pojedou, je stanovováno denně podle aktualizovaných analýz tzv. pohybových proudů pachatelů, uvedly OÖN. Vypracovávají je tři pracovníci zemského velitelství policie, aby jejich kolegové mohli ihned reagovat, pokud se v některé oblasti četnost trestných činů zvýší.

Tříletou bilanci bývalých pohraničních policistů doplňuje 70 kilogramů zajištěných drog, většina z toho při kontrolách v mezinárodních vlacích, a pomoc při objasnění 1300 krádeží.

Cizinců v Linci přibývá

Zahraniční původ má 47 500 lidí žijících v Linci. Odborníci mluví o lidech s migračním původem – jde o osoby, které do Rakouska přišly ze zahraničí a našly tu nový domov. Patří sem například i pováleční vyhnanci. 14,4 procenta jsou cizinci, kteří nemají rakouské občanství. „Od roku 2002 do začátku 2009 stoupl podíl cizinců na obyvatelstvu Lince o 22,7 procenta, z 22 171 na 27 205,“ napsal deník OÖN. Poznamenal, že ve třídách škol v některých čtvrtích činí podíl dětí, jejichž mateřská řeč je jiná než němčina, až 90 procent.

Ušetří na průvodčích

Rakouské dráhy chtějí zrušit až 300 míst průvodčích v regionálních spojích. „Osobní doprava chce svůj provoz natolik automatizovat, že bude moci ušetřit až 380 průvodčích,“ napsal deník OÖN. „To je téměř třetina stavu.“ Stovka propuštěných má na dráze zůstat v kontrolních a pomocných službách, uvedl list dále ze záměrů dozorčí rady ÖBB.