Od 18. listopadu do 22. listopadu 2019 se v Jihočeském kraji a v okrese Pelhřimov uskuteční nárazová odorizace plynu. Cílem akce je lepší diagnostika poruch a netěsností v plynových rozvodech. Zákazníci v těchto dnech o dodávky plynu nepřijdou, musejí ale počítat s jeho větším zápachem. Nárazová odorizace se provádí pravidelně a přispívá k větší bezpečnosti celé plynové distribuční soustavy.

Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje. Po dobu nárazové odorizace se do výstupu zemního plynu z předávací stanice přidává merkaptan, který díky své zapáchavosti umožní zjistit případné úniky a netěsnosti plynárenského zařízení. Letos na podzim se uskuteční na distribučním území společnosti E.ON nárazová odorizace v termínu od pondělí 18. listopadu od 8:00 do pátku 22. listopadu do 8:00 hodin. Termín je přitom pro všechny distributory na území České republiky stejný, aby bylo možné zkontrolovat celou distribuční soustavu najednou.

Akce má velký význam z hlediska bezpečnosti celé plynové distribuční soustavy. „Pravidelná odorizace zvyšuje bezpečnost dodávek plynu, protože jednoduše a efektivně pomáhá najít místa, kde plyn uniká. Pokud klienti únik plynu zaregistrují, prosíme je, aby zavolali na poruchovou službu na telefonní číslo 1239,“ doporučil Jan Chromý, vedoucí dispečinku společnosti E.ON v Českých Budějovicích.

Dodávky plynu nebudou během akce nijak omezeny. Lidé ovšem musejí počítat s jeho větším zápachem. Zákazníci však mohou tuto zkoušku plynových rozvodů využít také k odhalení menších úniků a netěsností v samotných domácnostech.