V obci padají na adresu členů minulého i neúplného současného zastupitelstva ostrá slova, pomluvy, vzájemná obvinění z neplnění zákonných povinností, nekompetentnosti, nesystémovosti, lží a intrikářství. Policie dokonce řeší dvě anonymní trestní oznámení.

Těm čelí Alena Nováková, dosavadní starostka a členka SNK – postupný rozvoj obce. Neznámí ji, respektive minulé zastupitelstvo obce, nařkli z údajného obohacení a zneužití pravomoci úřední osoby při směně pozemků a investičních akcích v obci.

„Mám svědomí čisté, mohu doložit, že se jak směna pozemků, která v obci pomohla vyřešit mnohaletý problém, tak investice uskutečnily v souladu se zákony a předpisy,“ odmítá Nováková nařčení ze špatného hospodaření. „Vnímám to jako cílené šíření nepravdivých informací a pomluv o mé osobě, které jsou záměrně směřovány do předvolebního období,“ dodává s tím, že na snahu zdiskretitovat ji i ostatní kandidáty reagovala trestním oznámením na neznámého pachatele pro pomluvu a křivé obvinění.


I ona má výtky vůči svým oponentům. Ti poté, co po podzimních volbách kvůli riziku ovlivňování kolegy rezignovalo celé vítězné SNK – postupný rozvoj obce, tvoří neúplné zastupitelstvo. „Mají omezené pravomoci, ale také zákonné povinnosti, a to schválit rozpočtová opatření pro rok 2010 a rozpočtové provizorium pro rok 2011. Přestože jsem je na to opakovaně upozorňovala, v zákonném termínu tak neučinili a ani doplněný zápis z posledního jednání zastupitelstva neurčuje pravidla rozpočtového provizoria. Vytýká nám to i únorový audit, obci hrozí pokuta a zjištěné nedostatky v auditu se mohou negativně promítnout i při příštích žádostech o dotace,“ upozorňuje dosavadní starostka.

Fakt, že torzo litvínovického zastupitelstva neschválilo včas ani rozpočtová opatření pro konec loňského roku ani rozpočtové provizorium pro první měsíce letošního roku a tyto chyby se promítly i do únorového auditu hospodaření obce, je podle jednoho ze čtveřice současných zastupitelů Michala Stechera důsledek neférového jednání starostky.

„Z mého pohledu je to od paní Novákové faul. Starosta má řídit zastupitele co do procesní správnosti jejich rozhodování. My jsme nikdy nebyli starostkou upozorněni, že rozpočtové provizorium musí být schváleno do určitého dne. Nikdy jsem to neslyšel. Kdyby mi někdo na ustavujícím veřejném zasedání sdělil, že máme povinnost rozpočtové provizorium schválit, jinak nám hrozí sankce, samozřejmě jsme ho schválili,“ reaguje Stecher.


Taková tvrzení ale striktně odmítá dosavadní starostka Alena Nováková pověřená vedením obecního úřadu. „Na ustavujícím zasedání se takové záležitosti neprojednávají, ale 15. prosince jsem je upozornila na tuto povinnost, existuje dokonce nahrávka, i v zápisu z jednání, které podepsali pánové Stecher a Scheichel, stojí, že jsem zastupitele poučila, že stanovují pravidla pro rozpočtové provizorium a zároveň do jejich kompetence spadají i rozpočtová opatření pro rok 2010. I později jsem to zastupitelům připomínala, kdykoli jsme se potkali a v lednu jsem celou záležitost urgovala doporučenými dopisy. A nebyla jsem sama, podle mých informací je v tomto smyslu instruovali i na krajském úřadě a na ministerstvu pro místní rozvoj,“ odmítá Nováková jakoukoli vinu na tomto pochybení zastupitelstva.


„Je klidně možné, že jsme procedurálně neudělali všechno tak, jak má být,“ připouští Stecher. „Ale od toho máme placenou starostku, která zodpovídá za to, že jsme nejednali přesně v intencích zákona o obcích. Starosta musí vždy informovat zastupitele o důležitých krocích, a to se podle toho musí zachovat,“ dodává. Nováková ale oponuje, že orientovat se ve svých povinnostech je věcí zastupitelů. „Je jen má dobrá vůle, že je o všech náležitostech informuji,“ míní Nováková. „Zastupitelstvo úkoluje starosta v případě, že je usnášeníschopné. Za situace, která v Litvínovicích je, jsem vedoucí obecního úřadu a řídím jen zaměstnance.


V podobném duchu jako tato polemika se v Litvínovicích v posledních měsících nese většina jednání. I středeční zasedání zastupitelstva připomínalo spíše předvolební mítink než řádné jednání. Dosavadní starostka jej poté, co zastupitelům předala požadované informace o chodu obce i akcích v minulých volebních obdobích, opustila. „Zápisy z jednání se neshodují s projednávanou skutečností, nesouhlasím s nimi a proto jsem také zápis z posledního jednání nepodepsala. Není možno z něj například zjistit, jaká pravidla rozpočtového provizoria byla schválena, chybí tam i veškeré dotazy zastupitelů a mé odpovědi, přestože tvořily hlavní náplň jednání. Proto nevidím důvod, abych se dále účastnila jakékoli diskuse. Pro občany jsem k dispozici denně na obecním uřadě. Navíc na otázky občanů mají odpovídat zastupitelé, já v současnosti zastupitelkou nejsem,“ vysvětlovala své rozhodnutí.


Tvrzením o nesprávném vedení obce pak čelili jen členové a příznivci SNK – postupný rozvoj obce. A ani v tomto případě nebyla nouze o emoce. „Problém tkví v tom, že obec je rozdělená na dva tábory. Nikomu se nepodařilo překonat antipatie z minulosti. Mrzí mne znehodnocování práce druhých, ale i stanovování priorit v obci tak, že docházelo na to konto ke sporům. Místo toho, abychom se těšili z investic do prospěšných věcí, je tu zastupitelstvo neustále pod tlakem nepochopitelných podezření,“ míní Michal Stecher. Zastupitelstvo by podle něj mělo mít jasnou vizi, kam chce dovést rozvoj obce a jak obec řídit.


Podle dalšího zastupitele Petra Jiřičky by sem měla patřit například jasná koncepce územního plánu, lepší komunikace obecního úřadu s lidmi či snaha snížit provozní náklady na chod obce a peníze pak investovat například do sportu či společenského života. Podle dosavadní starostky ale kritici minulého vedení obce své názory neopírají o relevantní fakta ani nepředkládají jasnou vizi.


Slušností, otevřeností a poctivým jednáním se všemi občany ostatně argumentují ve svých slibech i kandidáti SNK – postupný rozvoj obce.
O tom, zda znovu získají přesvědčivou většinu hlasů v nových volbách, nebo se Litvínovičtí přikloní na stranu jejich kritiků, se rozhodne v sobotu 9. dubna. Od 7 do 22 hodin se tu uskuteční nové volby do obecního zastupitelstva.