Pro české poměry je udivující, že takovou otázku posuzují zaměstnanci takto demokraticky sami, ale jinde „holt“ chodí věci trochu jinak. Vedení MANu si samozřejmě zákaz alkoholu v provozech přálo, ale jak řekla mluvčí Pfefferleová, „nechtělo si hrát na apoštola morálky“. Trvalo na tom, aby se zaměstnanci jen nepodřídili předpisu, ale aby o problému hlasovali. „Předseda představenstva Klein si byl jist, že po kampani najde dost zastánců myšlenky,“ píše linecký list a citoval jeho slova k zástupcům zaměstnanců: „Kdybychom dosáhli jen padesáti procent plus jeden hlas, něco bychom bývali asi udělali špatně.“

Kampaň byla vedena na plakátech a tabulích u bran závodu. „Sestry na operaních sálech, řidiči autobusů a učitelky školek se vyjadřovali ke sloganu ‚No jasně, zůstanu čistý‘, proč ve svých zaměstnáních nepijí ani kapku alkoholu. Hlasování na zadání ‚Mohu se na pracovišti vzdát alkoholu – ano, nebo ne‘ se v MANu zúčastnilo přes 96 procent zaměstnanců. Dvoutřetinová většina se vyjádřila pozitivně.“

Mluvčí rady pracujících Erich Schwarz řekl lineckému listu, že „nealkoholický provoz“ odstartuje v MANu po podnikové dovolené. Pravidlo prý platí i pro zaměstnance v kancelářích. Končí i nízkostupňová piva v kantýnách, nastoupí nealko. Jak deník poznamenal, úplně snadné zříci se zcela alkoholu pro některé nebylo – zaškrtli prý sice „ano“, ale připsali, že „ke svačině si své pivko vypiju“.

Loví v hlavním městě

V Linci bylo loni uloveno 1603 kusů lovné zvěře, o 590 (čili o téměř 60 procent) víc než předloni. Kromě jiného myslivci střelili 816 divokých kachen, 289 kusů srnčí, 198 zajíců a 161 bažantů. Bilanci doplňují tři kanci – jeden na Pöstlingbergu, dva u Ebelsbergu. “Z tzv. škodné bylo složeno 50 lišek, 29 kun, 19 jezevců, pět tchořů aj.“, napsaly OÖN. Silniční dopravě padlo za oběť 87 zvířat. Dalších deset kusů padlo jinak, například při sklizni. Ve městě je sedm loveckých revírů. Registrovaných myslivců je 631.

Šumaváci míří na sraz

Německý Svaz šumaváků existuje už 50 let. Ke svému 26. celospolkovému setkání se sejde 22. – 24. července na radnici v Pasově, které má nad šumaváky stálý patronát. Patronát nad srazem převzal starosta Jürgen Dupper. „Vyvrcholením programu bude krojovaný průvod v sobotu od 13.30 hodiny z Ludwigsplatzu k dómu,“ napsal deník PNP. V neděli bude v Hale tří zemí slavnostní bohoslužba a po ní veselice.

Černá zvěř straší Bavory

„Ještě 25 let po katastrofě v Černobylu jsou následky radioaktivního mraku v částech Bavorského lesa alarmující,“ dal se slyšet dolnobavorský poslanec Zelených Eike Hallitzky. Jak napsal deník PNP, vyplývá to prý z odpovědi ministerstva zdravotnictví na písemný dotaz Zelených. Podle ní je zatížení radioaktivním Césiem údajně stále obrovské.

Obzvlášť kontaminována je podle Hallitzkého černá zvěř v okresu Regen. „Téměř 70 procent namátkově odebraných vzorků vykazuje hodnoty nad přípustných 600 Bequerelů na kilogram a maso nemůže být tedy konzumováno. V okrese Deggendorf je těchto případů 48 procent, v okrese Freyung – Grafenau 33 procent,“ ujišťuje Hallitzky. Čísla podle něho výrazně ukazují „zničující dlouhodobé následky katastrofy reaktoru v Černobylu,“ píše deník.
Poslanec označuje za velmi hrozivé, že v celém Bavorsku je takto prověřováno jen kolem deseti procent složené černé. „To znamená, že ve velkém rozsahu končí radioaktivně zatížené maso na talířích spotřebitelů,“ konstatuje. Požaduje, aby byla proměřena všechna ulovená divoká prasata ze zmíněných okresů. Taková povinnost zatím platí jen v Bodenmaisu.

Okresní úřad a myslivecké sdružení okresu Regen reagují prohlášením, že o prodávání ozářeného masa ke spotřebě nemůže být ani řeč. Mluvčí úřadu Anton Weghofer prohlásil pro PNP, že o vysokých hodnotách radioaktivity vědí a vyšetřují na ně téměř sto procent střelených kusů. Už před lety upozornili myslivce, že maso mohou prodávat jen s certifikátem oficiální měřicí stanice, a kdo to přestoupí, hrozí mu ztráta loveckého lístku. Navíc dělá namátkové kontroly i potravinářská inspekce. Není prý třeba mít obavy, že by ozářené maso prošlo ke spotřebiteli.

Jeho slova potvrzuje Max Wurzer, který už půldruhého roku vede měřicí stanici okresního sdružení. Letos dosud zkontroloval maso 290 kusů. Pro srovnání, loni bylo složeno 328 kusů černé, píše PNP. Další kontrolní stanice jsou v Národním parku Bavorský les a v polesí Bodenmais. „Kdo předloží úlovek s více než 500 Becquerely, nesmí jej prodat, ale může s certifikátem o hodnotách zatížení požádat o odškodnění,“ vysvětluje Wurzer. Má za nepravděpodobné, že by někdo dal takové maso na trh ilegálně.

„Lůžkovné“ nezavedou

.Město Mnichov nesmí zavést chystanou daň z přenocování. Rozhodl to správní soud, když zamítl žalobu Mnichova proti zamítavému prvostupňovému rozhodnutí vlády Horního Bavorska v této záležitosti.

Mnichovská městská rada rozhodla o zavedení daně z noclehů v ubytovacích zařízeních ve výši 2,50 eura za noc pro hosta staršího 18 let. Město očekávalo příjem do rozpočtu kolem 20 milionů eur.

Draho bycha honit

Hornorakouská zaměstnanecká komora srovnala 31 institucí poskytujících doučování školákům a studentům a konstatovala značné rozdíly v cenách. Za 60 minut individuálního intenzivního prázdninového doučování požadují poskytovatelé 18 až 42,67 eura, za doplňkovou výuku v malých skupinách 10,67 – 19,17 eura.