Českobudějovické však nový zákon nezaskočil. Ředitelka MŠ Čéčova Věra Hejpetrová si pochvaluje, že byla dobře připravena: „Najít místa pro tříleté nebyl žádný problém. Všem maminkám se mohlo vyhovět díky modelu, který byl už dopředu nastaven náměstkem Petrem Podholou.“ Přihlásit své dítě do mateřské školy mohli rodiče do konce dubna přes internet. V případě, že podávali přihlášky do více škol, mohli nastavit jednotlivým školám prioritu. Na základě několika proměnných následně získali pro své dítě „body“, které určily šanci na přijetí do požadované školy. Mezi kritéria patřilo například místo bydliště, pokud rodina žije v Českých Budějovicích získala navíc šest set bodů oproti mimobudějovickým. Rozhodující byl i věk dítěte a to, zda už některý z jeho sourozenců navštěvuje požadovanou mateřskou školu.

MÍST BYLO DOST

Dostat se do některé z mateřských škol nebyl pro Budějičáky žádný problém. Rodiče mohli vybírat mezi 24 státními školami, ve kterých bylo místo pro devět set nových dětí. Od pondělí chodí do nové mateřské školy téměř 830 dětí, ze kterých tříletí tvoří necelou polovinu.

V některých školách přijímali nové děti ještě v letních měsících. Volná místa nabízela v posledním prázdninovém týdnu také ředitelka Věra Hejpetrová z MŠ Čéčova: „Sice jsme měli u zápisu převis, ale někteří rodiče dávali žádosti na více škol, takže ne všechny děti nakonec i nastoupily.“

Ani pro ředitelky MŠ Neplachova Jitku Valerovou a MŠ K. Štěcha Dagmar Vojčovou neznamenala povinnost přijímat tříleté děti žádnou komplikaci. „Kapacitu jsme od minulého roku nenavyšovali. Byla dostatečná, může k nám chodit až 314 dětí,“ přibližuje situaci Dagmar Vojčová.

A CO DVOULETÍ

Mateřskou školu Čéčova, kde je ředitelkou Věra Hejpetrová, navštěvuje od nového školního roku i několik dvouletých dětí: „Volných míst jsme měli dost. Máme i několik dětí, kterým budou tři roky až v podzimních měsících.“

Jestli ředitelé přijmou do mateřské školy i dvouleté děti, záleží na jejich rozhodnutí a kapacitě školy. Podle zákona, který se týká mateřských škol, měla od roku 2020 začít platit povinnost přijímat už dvouleté děti. Nicméně díky iniciativě poslanců ODS byla tato povinnost na konci června tohoto roku ze zákona vyňata a to, zda budou dvouleté děti přijaty, záleží i nadále na ředitelích jednotlivých mateřských škol.

Českobudějovické mateřské školy bude od nového roku navštěvovat téměř tři sta dětí, které ještě nedovršily věku tří let. Rodiče dalších více než sto dvouletých dětí se svou žádostí v preferované mateřské škole neuspěli.