Bezprostřední ohrožení lidského zdraví liškou nakaženou prašivinou s podezřením na další na člověka přenosné nemoci řešili ve čtvrtek dopoledne zástupci městského úřadu. Zvíře se pohybovalo v Mertových sadech. "Úřední osoby z odboru životního prostředí městského úřadu na místě ústně vyhlásily rozhodnutí o povolení lovu na nehonebních pozemcích, a to v souladu se zákonem o myslivosti a se souhlasem vlastníka pozemku," uvedl Jaroslav Vlášek z odboru životního prostředí.

Lovem úřad pověřil držitele zbrojního průkazu a loveckého lístku pana Josefa Elmera, který se na místo mohl dostavit okamžitě, což bylo podle úředníků z důvodu zajištění bezpečnosti lidí bezpodmínečně nutné. "Následně byl odstřel nakažené lišky realizován v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Kadáver byl úředními veterinárními lékaři z krajské veterinární stanice v Jindřichově Hradci odvezen na veterinární vyšetření do Jihlavy," doplnil Jaroslav Vlášek.