Potřebuje lidstvo včely?
Ano, lidstvo včely potřebuje, jsou od nepaměti součástí přírody zrovna tak, jako jsou nedílnou součástí matky přírody i lidé. Předpokládá se, že dnešní podobu má včela již více než 15 milionů let. Hlavním a nezastupitelným posláním včel je opylování hmyzosnubních rostlin. Včela medonosná je právě díky schopnosti opylování třetím nejužitečnějším zvířetem, které člověk chová.
Odhaduje se, že podíl včel na zajištění cizosprašného opylování hmyzosnubních rostlin je průměrně 95 procent. Zbylých 5 procent připadá na čmeláky, samotářské včely a ostatní příležitostně opylující hmyz. Takže ano, včely lidstvo potřebuje!

Jak se žije jihočeskému včelaři 
v 21.století – má pro svoji práci společenskou podporu?
Otázka jasná, odpověď zde musí být ale subjektivní. Faktem je, že nejenom jihočeský, ale i včelař z jiného kraje naší republiky je podporován za to, že jeho včely opylují zemědělské ale i jiné rostliny v krajině. Zvláště pak jsou podporováni začínající včelaři, včetně podpory poskytované Krajským úřadem Jihočeského kraje. Takže jistá společenská podpora tady je. Je to důležité a je dobré, že i úřady si uvědomují důležitost včel a jejich hospodářský přínos pro nás všechny. Ta relativnost spočívá v tom, že někomu se může poskytnutá podpora zdát malá, jiný bude skromnější a spokojený.

Jaké má včelařství v jižních Čechách tradice?
Pokud jde o tradice včelaření v jižních Čechách, je možné je vystopovat, prostudováním například obecních kronik, což jsem také učinil při práci na Kronice Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí. Zjistil jsem, že první zmínka o včelách se vztahuje k roku 1715, „kdy měl kostel v Mladošovicích 
2 špalky včeliček". Kronikář zaznamenal, že „roku 1872 pan farář Páter Matěj Fišmeistr, dbal o zvelebení kostela, farní budovy, polností, luk, štěpařství a včelařství na kterém má mnohé a velké zásluhy."A že včelařství má 
v jižních Čechách své tradice svědčí i fakt, že českobudějovičtí včelaři letos oslaví 
150 let organizovaného včelařství.

Jak si Česká republika stojí 
v péči o včely? Máme jich dost?
Český svaz včelařů má 
v současnosti více jak 51.000 členů, což je 98% včelařů 
v České republice. Česká republika patří mezi státy 
s největší organizovaností chovatelů včel na světě. Čeští organizovaní včelaři chovají zhruba něco málo přes půl milionů včelstev.
Díky této organizovanosti, propracované metodice ošetřování včelstev během kalendářního roku, jsme na tom opravdu dobře ve srovnání 
s ostatním světem. A pokud jde o to zda máme včel dostatek, je to otázka, ale dá se říci, že ano, včel máme dostatek. Druhá věc je, jak jsou rovnoměrně v krajině rozmístěny.

Mohl by běžný vlastník zahrady nějak pomoci včelám?
Ano každý vlastník zahrady, pokud tam má ovocné stromy, pylodárné a nektarodáné keře, květiny a v trávníku třeba sedmikrásku, pampelišku, které nechá kvést a vykvést mimoděk napomáhá včelkám k jejich kvalitnějšímu životu. Dnes je velký problém s biodiverzitou. Když se pohybujeme krajinou převažují lány řepky, kukuřice, obilí. Pro včely je to monodieta. Včela potřebuje tak, jako člověk rozmanitost.

Pamatujete si ještě jak vám bylo, když jste si na zahradě usídlil první včelstvo nebo když jste sklepl první roj?
Tak na zahradě mám jen minimum včelstev, většina je jich ve volné přírodě. A pokud jde o ty roje, o tom bych mohl napsat minimálně samostatnou kapitolu. Prostě není rok, abych nějaký ten roj nesbíral. Když jej dobře sklepnete, včetně matky 
a potom jej usadíte do nového úlu, vůbec to není špatný pocit i když je tam spousta ale. S roji jsou zážitky a někdy
k tomu máte i samozvané publikum.

Mnozí čtenáři znají rčení: Tváří se, jako kdyby mu uletěly včely. Co znamená pro včelaře?
Toto úsloví asi kdekdo zná, ale jen včelař jej chápe 
v jiných dimenzích. Když se vám včely vyrojí a odlétnou, což se stane prakticky každému včelaři, tak jednoduše přicházíte zhruba o jednu polovinu včelstva, což představuje něco okolo 30 000 včel. To je asi jako když z továrny propustíte polovinu zaměstnanců, jaký to asi může mít dopad? Zkrátka včelař je z toho smutný.

Máte povědomí o tom, zda-li 
a případně jak u nás fungují včelařské kroužky?
Včelařské kroužky existují, bývají zřizovány při základních, odborných školách, ale i při základních včelařských organizacích a vedou je zkušení včelaři. Podle mého soudu je to jedna z aktivit, jak přivést mladé lidi nazpět k přírodě, naučit se jí rozumět, pochopit souvislosti 
a respektovat její zákonitosti. Příroda je rozumná a pokud se to nám lidem nezdá, není to její vina, to jen mi lidé mnohé nechápeme a někdy ani pochopit nechceme.

Kdybyste měl kouzelný proutek, mohl byste si přát jediné včelařské přání – co by to bylo?
Kouzelný proutek sice nemám, ale moje přání by bylo mít od matky přírody zdravé včely, které by mi přinášely radost a potěšení, aby se u mě cítily skutečně jako doma tak, jak se cítí děti u svých rodičů v dobré a láskyplné rodině.