V dílnách bývá frmol. „Výuku tady mají jak žáci z druhého stupně, tak i jejich spolužáci z prvního stupně. Navíc zde máme také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají více hodin s podobnými praktickými dovednostmi," vysvětlila ředitelka školy Zdeňka Hájková. Doplnila, že k dispozici mají žáci jak dřevodílny, tak i kovodílny. „Snad modernizovaná dílna přispěje k zvýšení zájmu našich žáků o technicky zaměřené obory," věří Zdeňka Hájková.

Modernizaci odborných učeben umožnil grant z Regionálního operačního programu. „Plánované náklady byly 1,1 milionu korun, díky výběrovým řízením se nám podařilo částku snížit o necelých 150 tisíc," dodala ředitelka.