Seminář se věnuje aktuálnímu tématu – problematice půdy, vody (a sucha) v širších souvislostech. "Své příspěvky zde přednesou renomovaní odborníci. Profesor Kolář a docentka Váchalová z Jihočeské univerzity a docent Jan Pokorný ze společnosti ENKI v Třeboni, v praktické části proběhne inspirativní exkurze," přiblížila za pořadatele seminář Hana Šímová.

"Seminář je zvláště vhodný pro učitele, studenty, zemědělce a vlastníky půdy," dodala Hana Šímová.