„Jako palivo pro parní kotel budeme používat lesní štěpku. Denně jí spotře-bujeme kolem devadesáti tun," řekl jednatel společnosti E.ON Trend Tomáš Turek. Teplárna Mydlovary si od nového zařízení slibuje výrazný pokles emisí oxidu uličitého, a to o celých 70 procent.

Nový zdroj bude kromě elektřiny vyrábět i teplo, které poputuje do Mydlovar a přilehlé Zlivi. „Přejeme si, aby zdroj byl neustále ekologicky čistý, výkonný a plnil vše, co od něho zřizovatel i občané Mydlovar očekávají," řekl zdejší starosta Petr Ciglbauer.

Stavba energobloku začala v roce 2010 a vyžádala si více než 260 milionů korun