Ne, že by tolik holdoval oslavám. To jen v sále čížkrajického hostince spolu se svým synem Alešem a dalšími nadšenci už patnáctkrát připravil pro lidi z širokého okolí sváteční zážitek v podobě modelu železniční dráhy.

Model železnice Svatopluka Goszlera má spoustu detailů.Společenská místnost v hospodě se tak rok co rok proměňuje v krajinu plnou kolejí, po nichž uhánějí věrné kopie skutečných lokomotiv a vagonů. Jen jsou zmenšené v poměru 1:22,5. Tyto vlaky místním dětem, které je samy řídí, přivážejí nejen radost, ale také bonbony, jimiž jsou plně naloženy nákladní vagony.

Svatopluk Goszler vzpomíná, že ke svému celoživotnímu hobby si našel cestu, když jeho dnes už dospělému synovi bylo pět let. Do té doby holdoval spíše menším modelům železničních souprav. „Pak mě kamarádi, kterým modely vlaků také učarovaly, přemluvili, abych vyzkoušel větší velikost, zahradní železnici s označením LGB. Ta se mi zalíbila ještě více," vzpomněl Svatopluk Goszler.

Jeho sbírka se od té doby utěšeně rozrůstá. Soupravy s modely vagonů i lokomotiv, které jsou k nerozeznání podobné svým větším sestrám, tak nadšený sběratel nachází pod vánočním stromečkem, ale kupuje si je také sám během celého roku.

Stovky zápisů již čítá návštěvní kniha Vánočních jízd v Čížkrajicích. Někteří příchozí i kreslí – jako třeba Pavlína T., která v roce 2011 věrně vystihla Svatopluka Goszlera i model lokomotivy.„Už mám nějakých šest sedm lokomotiv, nespočet vagonů a kolejnic," upřesnil Svatopluk Goszler, jenž díky své zručnosti některé modely ještě dále upravuje. Například přidává lokomotivám osvětlení, aby působily ještě věrohodněji.

Ač je zahradní železnice určena pro celoroční provoz venku, sběratel své modely do života uvádí právě jen mezi svátky v sále čížkrajického hostince. V nádražácké uniformě, kterou mu darovali známí, tady vítá stovky nadšených dětí i jejich rodičů, kteří si závěr roku bez mašinek už ani neumějí představit.

„Půl dne strávíme stavbou kolejiště a vybalováním modelů, stejný čas věnujeme i úklidu, aby se v sále hostince mohla konat silvestrovská oslava. Dá to hodně práce, ale když vidím ty rozzářené dětské oči, vždycky si říkám, že to za to stojí," uzavřel sběratel.