Hluk, znečištěné ovzduší a především nebezpečný provoz, který bude ohrožovat děti. Toho všeho se bojí obyvatelé Nerudovy ulice v Českých Budějovicích. Radnice totiž začala tuto dosud slepou silnici propojovat s frekventovanou Pražskou třídou, aby vytvořila nový výjezd z uzavřené oblasti. Řada místních v tom však vidí pouze negativa.

„Bydlí tu spousta mladých rodin s dětmi, které se tu zatím mohou celkem bez problémů pohybovat. Jakmile sem ale radnice vpustí auta, znamená to velké nebezpečí pro děti,” zdůraznil Ivan Feranec. Propojení ulic podle něj bude znamenat zničení dosavadní klidové zóny.

Podobně hovoří i Karel Kudrna. „Automobily budou úzkou ulici zamořovat výfukovými plyny, zvedne se hladina hluku a smogu,” řekl. Proti propojení vystupovala také ekologická organizace Calla. Ta připomínala, že v těsné blízkosti nové křižovatky se nachází základní a mateřská škola, a celý návrh označovala za krátkozraké a nekoncepční řešení dopravy ve městě.

Magistrát se však kritice brání tím, že propojení má obyvatelům Nerudovy ulice pomoci. „Bude to výrazné zjednodušení, hlavně co se týká výjezdu z této lokality,” uvedl náměstek primátora Kamil Calta.

Propojení ulic Nerudova a Pražská by podle stavebního odboru magistrátu mělo odlehčit dopravě v ulicích U Trojice a Neplachova, zkrátit trasy a zbytečné objíždění několika bloků i nabídnout alternativní výjezd z území.

Křižovatka navíc již kdysi na stejném místě byla, takže se jedná obnovení původního napojení. „Nemělo by to ani výrazně ovlivnit provoz na Pražské, protože se neuvažuje o žádném odbočování přes dva pruhy,” dodal Calta.

S protesty lidí z Nerudovy ulice nesouhlasí ani někteří obyvatelé jiných částí Budějovic. „Je třeba si uvědomit, že nebydlíte na samotě, ale ve městě. Zajeďte se podívat do ulice B. Němcové nebo Matice školské, tam jsou školy, poliklinika a všude čilý pouliční ruch,” zaznělo například v internetové diskusi.