„Původní občanské sdružení založily dvě rodiny, čtyři zakládající členové. S myšlenkou založit občanské sdružení před třemi lety přišla tehdejší starostka Všemyslic Hana Bartušková," vypráví o prvopočátcích spolku Kateřina Levinská, která je jeho předsedkyní. Jméno dostal spolek podle jedné z obcí spadající pod Všemyslice.

„Neznášek se občas říká naší vsi Neznašov. Vymýšlení názvu proto nebylo moc složité," vysvětluje s úsměvem Kateřina Levinská. Doplňuje, že to nejlepší, co spolek přináší, je vzájemné setkávání.

„Mě nejvíce baví, když se sejdou celé rodiny," prozrazuje předsedkyně spolku. „Dále pak plánování nových akcí. Někdy totiž můžeme, alespoň částečně, ovlivnit dění ve svém okolí a zajistit si tak to, co nám ve vsi, například v kultuře, chybí," dodává.

Maškarní diskotéka je jen jednou z mnoha událostí, kterou v Neznašově tradičně pořádají.

A že je jejich činnost pro jednotlivé obce skutečně přínosná. Mezi pravidelné akce, jichž se můžou účastnit děti společně se svými rodiči, je třeba jarní úklid hřiště a okolí s názvem Ropáci nebo Cesta za pokladem, která se koná tradičně v letních měsících.

„Pořádáme výtvarnou soutěž s názvem Namaluj si svého literárního hrdinu. Ve spolupráci s obecními knihovnami se zase s dětmi scházíme při Noci s Andersenem. Pořádáme třeba mikulášskou a maškarní diskotéku," vyjmenovává jednotlivé aktivity spolku jeho předsedkyně.

Neznášek ročně zajišťuje také několik dětských představení, v Základní a Mateřské škole v Neznašově se rovněž podílí na organizaci zájmových kroužků. „Letos na jaře jsme také pořádali naši vůbec první akci pro rodiče retro diskotéku," dodává Kateřina Levinská.

Nejbližším programem určeným dětem je tradiční průvod čarodějnic. Slet budou mít v Neznašově čarodějové i čarodějnice ve čtvrtek v 17.45 hodin u budovy školy, odkud zamíří k fotbalovému hřišti. „V květnu k nám přijede divadelní společnost Koňmo s pohádkou Jak šlo vejce na vandr, poslední květnovou neděli bychom chtěli uspořádat koncert našich malých umělců, který se bude letos konat poprvé," přibližuje předsedkyně spolku.