„Důvodem je nejen vzdělávání dětí z německých či německo-českých smíšených rodin, ale také přirozená výuka němčiny od nejútlejšího věku. Zcela určitě platí, že nejlepšími a nejefektivnějšími učiteli cizího jazyka jsou samy děti, které se učí vzájemně při společných hrách," vysvětlila Šárka Straňáková.

Už ve středu se mohou rodiče do nových prostor soukromé německo-české školky Deutscher Kindergarten „Bei den Zwergen" přijít podívat. Od 14 do 18 h. se koná den otevřených dveří. Zde nebo na webu bilingua.cz získají zájemci potřebné informace, v neposlední řadě také o tom, jak si české děti na cizojazyčné prostředí zvykají. Školka sídlí v Rožnově v ulici A. Krejčího 12.