Ač dnes již řada objektů a krajinářských úprav ani na jednom z bývalých panství neexistuje, dobová vyobrazení a informace o životě jednotlivých šlechticů ukazují, jak významně byly tyto dva regiony v 19. století propojeny.

Výstava, jejímž autorem je jirkovský rodák Michal Bečvář, byla poprvé představena veřejnosti v létě loňského roku v Chomutově.
V Nových Hradech bude možné expozici vidět v sále Kulturně–spolkového domu 
v České ulici.

S představiteli zmíněných šlechtických rodů jsou mimo jiné spojeny krajinářské úpravy Terčina údolí, vynález zvláštního druhu skla – hyalitu nebo unikátní konstrukce parního stroje používaná 
ve sklárnách a železárnách na rottenhanovském panství.

Výstava bude otevřena 
do konce dubna v úterý 
(10–13 h), pátek (13–18 h) 
a v sobotu (10–16 h).