V zájmu veřejného pořádku, bezpečnosti a dobrých mravů zakazuje pít alkohol ale i zdržovat se s takovými nápoji na náměstí, v mnoha ulicích, na chodnících (s výjimkou předzahrádek restaurací), v parcích, u laviček i zastávek hromadné dopravy.

Výjimku ze zákazu může pořadatelům kulturních, sportovních či jiných akcí udělit rada města. Zákaz neplatí na Silvestra a na Nový rok.