Na Českobudějovicku se v pátek 5. října otevře více než tři sta volebních místností. V každé z nich bude na regulérnost voleb dohlížet a poté i sčítat hlasy minimálně šestičlenná komise, v nejmenších okrscích může být jen čtyřčlenná. Kandidující uskupení mohla do komisí nominovat své zástupce.

Připravení na komunální volby jsou ve Zlivi, alespoň co do sestavených komisí. Ilona Řimnáčová, tajemnice Městského úřadu ve Zlivi, uvedla, že do třech volebních okrsků u nich usedne třicet jedna lidí.

„Dvě komise jsou po devíti lidech, v jedné je jich dvanáct.“ Dodala, že naplnit komise se jí podařilo především díky stálým členům a těm, kteří ve volebních komisích usedli už dříve. „Kandidující strany mohly delegovat do volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka,“ uvedla s tím, že se takhle podařili získat do komisí šest lidí.

Podobnou zkušenost mají i v Nových Hradech. „Všechny čtyři strany, které kandidují, nominovaly do komisí své zástupce, další členové jsou převážně z řad lidí, kteří u voleb pomáhají tradičně,“ zmínil starosta Vladimír Hokr.

V Římově bude tradičně stačit komise jedna. Pod obec sice patří i několik okolních vesniček, ale ustavovat tam samostatné okrsky by se vzhledem k počtu hlasujících nevyplatilo. Dle starosty Miroslava Slintáka se sedmičlenná komise doplněná zapisovatelkou z úřadu sešla na prvním zasedání minulý týden. Zastoupeny jsou jak lidé nominovaní politickými stranami, tak brigádníci. Za strany zasednou třeba i lidovci nebo komunisté, i když vlastní kandidátku nestaví.

Pokud jde o finanční zajištění voleb, dostane obec dotaci z kraje. Z té budou kryty odměny pro členy komise nebo nákup předem stanoveného kancelářského materiálu. „Vše vyúčtujeme a zbytek peněz se vrací na kraj,“ přibližuje starosta zákulisí voleb.

Ve 12 okrscích Týna nad Vltavou usedne v komisích 88 lidí; jako zapisovatelé zaměstnanci městského úřadu, ostatní převážně delegovaly strany. Podle vedoucí odboru vnitřních věcí Jany Havlíkové se jedná o studenty i sedmdesátníky. V šesti obcích se bude volit i do Senátu.