V Českých Budějovicích převezme staveniště, tedy areál parku v Dukelské ulici, v pondělí 6. června 2022 stavební firma ENVIRONMENTAL BUILDING, která pak zahájí práce na proměně parku.

„V první řadě dojde k odstranění stávajících konstrukcí, což je mobiliář, veřejné osvětlení i konstrukce původní cyklostezky. Následně budou realizovány nové inženýrské sítě a náplavka,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že park bude po celou dobu realizace, což je od 6. června do začátku února 2023 uzavřen. Například v parku přibudou pobytové schody k řece Malši.

Pro pěší i cyklisty jsou navrženy obchůzkové i objízdné trasy. „Za stavbu město zaplatí přes 31 milionů korun a za povýsadbovou péči 6,6 milionu korun vše včetně DPH,“ dodává náměstek Ivo Moravec.

Českobudějovická radnice oznámila k 1. červenci 2022 také zahájení jiné velké akce v centru. Velké úpravy dopravy a parkovacího systému a některé související stavební úpravy (v pozdějších etapách) začnou za pár týdnů tím, že rezidentům a abonentům bude umožněno stání na plochách, které byly dosud vyhrazeny jako placené stání návštěvníkům města a zároveň se začne v centru města a některých přilehlých ulicích za parkování platit i v noci nebo v sobotu odpoledne a v neděli.

Fotogalerie: Kácení a prořezávání v parku Dukelská v Českých Budějovicích