Zrají na prvních osmi rostlinách, jak napsal deník PNP. Ty jsou podle něj schopny odolávat mrazu až –25 stupňů. „Místní botanikové chtějí prostřednictvím citronečníku trojlistého pěstovaného ne ve skleníku, ale pod otevřeným nebem, přičarovat Pasovu ještě víc středomořského flairu,“ píše list. Kde dozrávají první plody, nechce vedení města prozradit, aby je ochránilo před zvědavci či vandaly. Později chce ale citrusy nechat růst na mnoha místech.

Podle českých vyhledavačů jde o dekorativní rostlinu, jejíž plody jsou „jedlé, avšak značně kyselé, běžně se nekonzumují“.

Pouta „pro doma“

Elektronická pouta pro výkon trestu či vazby doma jsou v Rakousku užívána už rok. Byla povolena 377 vězňům z 853, u nichž to bylo navrhováno. Opatření se týká například vězňů, kterým zbývá odsedět maximálně rok. „Momentálně pouta nosí 132 osob, tedy něco víc než dvě procenta vězňů,“ řekla mluvčí ředitelství věznic Cornelia Leitnerová deníku OÖN. „Z toho je 17 žen.“ Od dubna je 50 vězňů vybaveno také alkomaty, které umožňují kontrolu na dálku. Dva už na porušení zákazu konzumace alkoholu doplatili a museli se vrátit za mříže.

V Horních Rakousích dosud nosilo náramky 49 lidí. Jen tři podmínky porušili a museli zpět do věznice. Momentálně je má 18 odsouzených. Jim stanovené časy, kdy musejí být doma, jsou kontrolovány základní stanicí sledování umístěnou v bytě, která zaznamenává impulzy vysílané pouty. Pokud signál nedostane, spustí poplach, vysvětluje deník OÖN.

Hluk hřišť není imisí

V Horních Rakousích chystají změnu stavebního zákona, která má při projednávání staveb hřišť, jeslí a škol vyloučit možnost podávání námitek proti hluku dětí.

Impulsem ke změně je podle OÖN nedávný spor, kdy po takových námitkách ke stavbě hřiště ve Welsu v rámci posuzování „vlivů stavby na životní prostředí“ se dílo pohnulo až po dohodě stavební společnosti se sousedy na vybudování hlukové bariéry za 50 000 eur. Podle zemského rady Hiesla by něco takového v budoucnu nemělo být možné. „To je agresivní chování k příští generaci,“ řekl rada. Z pojmu škodlivého vlivu na životní prostředí mají být podle Hiesla v budoucnu vyloučeny zvuky z hřišť, škol a podobných zařízení.

V Linci roste mešita

Od února je na Glimpfingerstrasse budována nová mešita. Nahradí bývalý kostel, který dosud sloužil jako muslimská modlitebna, napsaly OÖN. „Na minaret stavitelé rezignovali,“ dodal s tím, že sousedé proti stavbě neprostestují. Výhrady mají jen Svobodní, kteří hovoří o islamizaci města. Strana jako jediná hlasovala proti poskytnutí příspěvku 150 000 eur na tuto stavbu. Hotova je hrubá stavba, na podzim mají být dodána okna a skleněná kupole. Uvnitř bude jediný velký prostor vyhrazený k modlitbám mužů a galerie v patře pro ženy a děti.

Mešitu staví nákladem 1,5 milionu eur spolek Bosňanů v Linci, který má 2000 členů. Jeho mluvčí Zahid Grahovic počítá, že k pátečnímu obřadu se bude scházet až 350 lidí, o svátcích až 500. „Z výrazně viditelné mešity se raduje i Murat Baser, šéf islámské obce v Linci. „Mnoho muslimských spolků má jen malé modlitebny na půdách nebo ve sklepích, teď přijde moderní, dobře viditelná mešita,“ říká v OÖN. List dodává, že asi 12 000 lineckých muslimů má k dispozici patnáct modliteben.

Na pole bez řidičáku

Viceprezident hornorakouské Zaměstnanecké komory Helmut Feilmair odmítá iniciativu spolkové komory práce, podle níž od 30. července musejí traktoristé brát s sebou řidičáky při každé jednotlivé jízdě. Feilmair rozhodnutí označuje za šikanu.

„Dosud platila vžitá výjimka, která umožňovala jízdy traktorů do deseti kilometrů od farmy bez dokladu,“ píše linecký deník Volksblatt. „Podle Feilmaira to mělo smysl, neboť třeba při žních musejí zemědělci v krátkých intervalech traktory nebo další stroje rychle střídat. V takových hektických fázích práce se ještě muset starat o řidičský průkaz prý hraničí se šikanou,“ pokračuje. Pro ředitele svazu zemědělců Andrease Gaisbauera je zcela nepochopitelné, jaký zájem může mít právě komora práce na tom, aby zemědělci u sebe trvale nosili řidičáky. „Nové nařízení narušuje plynulost práce a nepomáhá nikomu, už vůbec ne komoře,“ říká.