V Čenkově u Bechyně přišlo při minulých volbách do Evropského parlamentu hlasovat 67,44 % zdejších oprávněných voličů. V pátek sem za prvních dvacet minut, kdy byla otevřená volební místnost, přišli jen dva lidé. "Z toho jeden měl voličský průkaz, takže nebyl odsud," informovala zapisovatelka volební komise Ivana Suchanová. "Myslím, že letos bude účast mnohem slabší," odhadovala Ivana Suchanová. Doplnila, že volné chvíle členové komise vyplní povídáním o tom, co od minulých voleb přinesl život.

Fronty voličů nestály ani ve volební místnosti v budově gymnázia v českobudějovické České ulici. Po čtrnácté hodině sem dorazili Jiří a Romana Pupíkovi. „K volbám chodíme pravidelně. I k evropským i k ostatním. Nemyslíme si úplně, že jsou evropské volby obzvlášť důležité, ale máme obavu, že by mohly být. Tak jsme raději zase přišli," řekli.

Přibližně 10 % oprávěnných voličů přišlo do páteční 15. hodiny odvolit v Habří. Zde byl v minulých letech o volby do Evropského parlamentu velký zájem. V roce 2009 přišlo 60 % zdějších oprávněných voličů. „Očekáváme, že ještě tak kolem padesáti procent voličů přijde. O volby u nás zájem bývá," řekl Deníku předseda volební komise Zdeněk Ruda. 

V Horní Stropnici až do páteční 16. hodiny fronty ve volební místnosti nebyly. „Lidé se sem zatím moc nehrnou, zájem o tyto volby není tak velký. Uvidíme, pár lidí se tu už objevilo, tak snad jich bude více," okomentovala dosavadní volební účast předsedkyně volební komise Jana Kováčová.

Vesnice Hvozdec byla před jedenácti lety jediným místem na Českobudějovicku, kde lidé v referendu hlasovali proti vstupu do Evropské unie. V pátek jako by svůj postoj potvrdili. Během první hodiny voleb do Evropského parlamentu, které začaly úderem 14. hodiny, sem nepřišel ani jeden volič.

„Myslím, že to o moc lepší nebude. Lidi to nezajímá 
a kandidujících stran je hrozně moc, takže ani neví, koho vybrat," komentovala zapisovatelka Hana Vaňatová.

V obci jsou ale jinak podle jejích slov voliči zodpovědní. Při komunálních i parlamentních volbách tu bývá nadprůměrná účast. „Bude nám to tu zkrátka tentokrát dlouhé, ale máme křížovky 
a další zábavu. K tomu jsme si napekli buchty a zelňáky," dodala Hana Vaňatová.

Podobně mluvili i členové komise v obci Kolný. „Lidé chodí rozhodně méně než jindy. Touhle dobou už jich vždycky několik odvolí, ale dneska tu byl zatím jenom jeden. Ještě budeme s urnou objíždět menší osady, které pod nás spadají, tak se to možná zlepší, ale příliš tomu nevěřím," řekla v pátek po 15. hodině předsedkyně Anna Štumbauerová.

Jedním z těch, kteří do volební místnosti zamířili, byl Alois Kubíček z Lišova. „Chodím pravidelně ke všem volbám, beru to jako takovou občanskou povinnost," vysvětlil. 

I komise jednoho z lišovských volebních okrsků ale potvrdila, že účast je výrazně slabší než obvykle.

V Rudolfově čekali na voliče ve škole. „Místnost tu máme pravidelně a malé děti vždycky zvědavě nakukují, co se to ve třídě najednou děje," smál se člen komise Zdeněk Posekaný. Také on si myslí, že v místnosti velký frmol nebude. Zatímco při krajských volbách odevzdalo v Rudolfově svůj hlas více než šedesát procent oprávněných voličů, tentokrát tu členové komise očekávají účast pouze okolo dvaceti procent.

Volební kuchařka

Jak hlasovat pro vybrané kandidáty do Evropského parlamentu a co si vzít k volbám s sebou, připomíná 
v rozhovoru Alena Karvánková z Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Do kdy měli voliči nejpozději obdržet hlasovací lístky? Jak mají postupovat, pokud je ve schránce dosud nenalezli? 

Hlasovací lístky měli obdržet voliči nejpozději tři dny před volbami, tj. 20. května. Pokud je některý volič neobdržel vůbec, pak si je může vyzvednou ve dnech voleb přímo ve volební místnosti.

Jak se lidé dozvědí, do které volební místnosti mají jít volit?
Nejpozději 8. května měl starosta obce za povinnost způsobem v místě obvyklým informovat voliče o době a místě konání voleb v obci, s uvedením adresy volební místnosti. Pokud je v obci více jako jeden okrsek, musí být 
v tomto oznámení i informace, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků.

Co si vzít k volbám s sebou?
Pokud se jedná o voliče – našeho občana, ten  je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR. Prokáže to platným občanským průkazem anebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem.

Jak postupovat při volbě?
O přízeň voličů se bude ucházet 38 volebních stran. Každá má jeden hlasovací lístek. Volič si může vybrat pouze jeden hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Hlasovací lístek vloží volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků do úřední obálky a následně jej vhodí do volební urny.

Jak mají postupovat lidé, kteří se např. z důvodu nemoci nemohou dostavit do své volební místnosti?
Mohou požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby se k němu dostavila s přenosnou volební urnou.

Zpravodajství z volebních dnů sledujte průběžně na webu ceskobudejovicky.denik.cz i v sobotním a pondělním tištěném vydání Českobudějovického deníku. V úterním tištěném vydání pak přineseme podrobný přehled volebních výsledků ve všech obcích na Českobudějovicku.