Představila také návrh klidových území, která budou usměrňovat pohyb návštěvníků.

Nově se na Šumavě otevírají bezmála tři tisíce hektarů území, které jsou doposud nepřístupné, nebo je možné jimi projít jen po vyznačených stezkách. „Velkým lákadlem bude určitě oblast podél řeky Křemelné mezi Prášily a zaniklou obcí Stodůlky. Tato místa se zcela nově a poprvé otevřou návštěvníkům,“ uvedl ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

STOŽECKÉ SKÁLY
Další celé velké území mezi Kvildou a Strážným se prakticky bez omezení také nově otevírá turistům. Tam je navrženo jen několik časově omezených maloplošných klidových území, aby turistický ruch neohrožoval třeba tok tetřívka obecného nebo hnízdění sokola stěhovavého. V létě a na podzim tak bude možnost zavítat na severní část Stožecké skály, kam je v současnosti zakázaný vstup po celý rok.

Největší změna nastává v příhraniční části, jež navazuje na klidové území Národního parku Bavorský les, tedy v oblasti Mokrůvek, Modravských slatí a Poledníku, kde žije jedna z největších populací tetřeva hlušce na Šumavě. Území v návrhu Správa sceluje do kompaktního celku, který bude sloužit jako kompenzační opatření pro zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup, s jehož otevřením se do budoucna počítá. „Rychlost otevření Modrého sloupu bude záviset na schválení zonace a podoby klidových území,“ dodal Hubený.

Podíl proznačených cest se zvýší na více než 90 km, velká část je tvořena sladěním přístupnosti hraničního chodníku s režimem zavedeným v NP Bavorský les.