Podle jednatele Správy domů Petra Šindeláře je ale otázkou, kdo je mezi zájemci sociálně slabý. „Velká část našich žadatelů je sociálně slabší, dá se tedy říci, že většina bytů přidělených městem je pro sociálně slabé," říká Petr Šindelář.

Byty se přidělují po projednání žádostí v příslušné komisi rady města a následně po schválení radou města. Jen část městských bytů se přiděluje například cestou vydražení nejvyššího nabídnutého nájemného. Za prvních šest měsíců letošního roku to například bylo 16 žadatelů, kteří získali byt prostřednictvím výběrového řízení o nejvyšší nájemné.

V mimořádných případech pak může Správa domů uzavřít se žadateli smlouvu o ubytování, která předchází samotnému přidělení bytu. Výjimečně se tak vychází vstříc třeba těm, kteří jsou v rozvodovém řízení a nesplnili by podmínky pro získání řádné smlouvy. I v takovém případě ale musí být smlouva projednána v komisi rady města a schválena radou.

Zájem o ubytování 
v městských bytech je podle Petra Šindeláře stálý. „Byty 
z majetku města jsou do nájmu stále ještě levnější, ve srovnání s byty pronajímanými soukromými majiteli," říká k situaci na trhu 
s byty jednatel českobudějovické SPRÁVY DOMŮ.

Město v současnosti nemá byty, které by byly přímo určeny pro sociálně slabé či nepřizpůsobivé. V minulosti sloužily k těmto účelům objekty v Okružní a Vrbenské ulici, ale obě budovy byly v minulých letech opraveny a nyní jsou součástí standardního bytového fondu. Specifické jsou ale 
v tom, že mají převážně malometrážní byty.

Například pro získání bydlení ve Vrbenské ulici ale byla stanovena pravidla přímo v radě města. To je reakce na to, že zde před rekonstrukcí žily v bytech 
o ploše 31 metrů čtverečních i rodiny v nevyhovujících podmínkách. V této souvislosti Petr Šindelář připomíná, že je také třeba rozlišovat mezi sociálně slabým a nepřizpůsobivým uživatelem bytu.

Protože má většina žadatelů o městský byt v současnosti sociální a bytové problémy, SPRÁVA DOMŮ nyní uzavírá i s těmito žadateli smlouvy na běžné byty. Často ale jen na dobu určitou, aby se předešlo devastaci bytového fondu nebo větším problémům 
s dlužným nájemným.

Přece jen se ale i v Českých Budějovicích najdou byty se specifickým režimem. „Za sociální byty považujeme například byty 
s dotací, které jsou takto označené, to jest byty 
v Loucké 10, 12 a 14 a byty na Okružní 621/1A," vypočítává Petr Šindelář.

Svébytnou kategorii představují také byty zvláštního určení, tedy bezbariérové byty a byty v domech s pečovatelskou službou. O přidělení takového bytu žadateli rozhoduje pracovní skupina v souladu se zásadami, které byly schváleny radou města.

Podle radní Lucie Kozlové jsou byty zvláštního určení přidělovány občanům s trvalým pobytem v Českých Budějovicích, kteří splňují několik podmínek. Mezi hlavní kritéria patří v těchto případech bezdlužnost vůči městu. Dále nesmějí být uchazeči o uvedené byty vlastníky nebo nájemci jiného městského bytu a jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu. Přidělení bytu v bezbariérovém domě je podmíněno třeba
i držením průkazu ZTP
a přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou zdravotní stav žadatele
a sociální poměry žadatele.