Zajímavý program pro příznivce jihočeské lidové architektury připravili v pondělí 19. července v Soběslavi. Ve Smrčkově domě na náměstí Republiky představí novou knihu Lidová architektura v jižních Čechách a zájemce pozvou i na odbornou exkurzi po městě nebo na besedu s autory a památkáři.

Publikace je zajímavá tím, že bude mít dvě vydání, jedno bude sloužit jako neprodejná metodická publikace Jihočeského krajského úřadu, druhé je s podporou ministerstva kultury určeno pro prodej. Přílohou je CR-ROM, na kterém je umístěna jednak kapitola 11 (Územní okruhy lidové architektury), jednak sken knihy Jihočeská lidová architektura, vydané v roce 1986. Jejími autory byli Jiří Škabrada a Svatopluk Voděra. Nový objemný svazek v dalších souvislostech představí významné osobnosti, etnografické souvislosti, použité materiály i různé typy sídel a další stránky lidové architektury.

Už loni ke konci roku zbourali v Dolních Slověnicích faru. Do budoucna zde chtějí zbourat i trojici mostů, na jejich místě vyrostou mosty nové, širší.
Po faře mají ve Slověnicích u Lišova jít k zemi i mosty

Kniha Lidová architektura v jižních Čechách vznikla jako novelizace titulu, vydaného před více než třiceti lety v Českých Budějovicích (VODĚRA, Svatopluk a Jiří ŠKABRADA. Jihočeská lidová architektura. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986). Oproti původnímu titulu je napsaná v podstatě nově a obsáhleji, protože mohla být obohacena o výsledky množství dokumentací i průzkumů různého druhu – od plošných, prováděných před prohlašováním vesnických památkových rezervací a zón v devadesátých letech 20. století, až po podrobné průzkumy jednotlivých objektů, opřené dnes i o dendrochronologická datování.

Nová kniha vznikla již bez účasti Svatopluka Voděry, který zemřel v roce 2001. Jiří Škabrada ke spolupráci přizval Karla Kuču (vymezení, základní charakteristika a sídelní vývoj jižních Čech), Ivana Náprstka (památková péče), Jana Peštu (územní okruhy lidové architektury) a Romana Tykala (vývoj poznávání lidové architektury v jižních Čechách). Kratšími texty přispěli dále Ivan Minář a Daniel Šnejd.

Knihu vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. v roce 2021 jako svou druhou publikaci. Vyšla s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR. Na přípravě se podílel i Krajský úřad Jihočeského kraje. Ten je spolu s Blatské muzeum v Soběslavi (pobočka Husitského muzea v Táboře) a Společností pro obnovu vesnice a malého města pořadatelem pondělní akce.

Program křtu knihy:
12:00—13:30 Úvodní slovo pronese iniciátor vydání knihy, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje Patrik Červák. 1. vydání pokřtí náměstek hejtmana Jihočeského kraje a starosta obce Kovářov Pavel Hroch.
14:00—16:30 Památky Soběslavi a okolí - odborná exkurze pro zájemce.
17:00—19:00 Povídání o knize a lidové architektuře v jižních Čechách.
2. vydání pokřtí písecký památkář a býv. ředitel Sladovny Písek Jiří Hladký.
Knihu představí její autor Jiří Škabrada se spoluautory Karlem Kučou, Ivanem Náprstkem, Janem Peštou a Romanem Tykalem.
Na soběslavské tříbordunové mollové dudy zahraje Vojtěch Trubač a na bezklapkový klarinet – chalumeau Zuzana Čermáková.
Moderátorem události bude památkář a přítel SOVAMM Ivan Minář. Pro účastníky platí povinnost dodržet nařízená aktuální hygienická opatření.