Událost ke sto letům republiky navazuje na jarní Den památek v Českých Budějovicích. Co jste nestihli před pár měsíci, můžete navštívit tentokrát. Město s agenturou Kultur – Kontakt přichystalo bohatý program. Produkční akce, Miroslav Mareš láká: „Jak je již naším zvykem, také letos se lidé podívají na místa, která jsou veřejnosti obvykle uzavřená“.

Nahlédnete na do na den volně přístupných objektů, jimiž jsou např. kostel na Palackém náměstí Husův sbor, bývalý vodojem u vodárenské věže či Sokolovna.

Čekají vás tematické přednášky, například kurátorky sbírky novodobé módy a textilu Miroslavy Burianové o odívání za první republiky, Daniel Kovář přiblíží obsah archivních materiálů. Komentované prohlídky dají nahlédnout například na radnici. Děti si užijí pátrací hru aj.


Tipy Deníku

Architektura první republiky – prohlídka s památkářem Milanem Šilhanem
Nová žena pro novou republiku – přednáška o odívání Miroslavy Burianové
Putování historií pro rodiny s dětmi
Komentovaná prohlídka Vodárenské věže a vodojemu