I dvacet let od velkých povodní má Milada Pospíšilová z Českých Budějovic v paměti množství vody, která zaplavilo suterén a přízemí sokolovny na Sokolském ostrově. Do šaten v suterénu vedly tehdy průhledné dveře z polykarbonátu. Všude už voda po druhé vlně opadla, ale za dveřmi vytvořila úplné akvárium hluboké padesát, šedesát centimetrů, protože všechny odtoky už byly ucpané z první vlny.

Dveře se však otevíraly dovnitř, a vzdělavatelka budějovické sokolské jednoty vůbec nemohla sílu vody přetlačit. "Tehdy náhodou přišel vnitřkem vedoucí oddílu badmintonu, já se do dveří opírala z venku, on táhl dovnitř, abychom dveře vůbec otevřeli. Ze suterénu se voda vyhrnula do podchodu, ale pomalu to podráželo nohy, jakou měla sílu. Dodnes vidím ten proud a pamatuji si tu sílu, jak voda ty dveře držela," říká Milada Pospíšilová. "A jak voda s sebou nesla papíry a časopisy a jiné materiály z archivu," dodává vzdělavatelka T. J. Sokol České Budějovice.

Přes čtyři metry

close 20 let od ničivých povodní. info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in Ale od začátku: Zničující povodně roku 2002 zatopily při první vlně suterén sokolovny do výšky asi 80 cm, při druhé vlně do výšky 220 cm - celý suterén byl tedy zničen včetně veškerého strojního vybavení kotelny a výměníku (výměník je nejhlubší část objektu a bylo zde 4,20 m vody). Suterén sokolovny byl bez světla, bylo skoro děsivé tam jít, elektřina nešla od první vlny. Stadion byl zatopen v obou případech, při druhé vlně byla výška vody 1,80 m.

Poškozeno bylo nejrůznější zařízení, ale také sokolský archiv. Ten byl zasažený už při první vlně. Bohužel se nacházel právě v suterénu. "V době povodní se jednalo o jednu místnost s dvěma, třemi suterénními okny na severozápadním rohu fasády. Zde jsme pomalu přebírali a třídili hromadu roky naházených různorodých písemností a materiálů," říká Milada Pospíšilová.

Zrádné ventilace

Byly zde i materiály z historie Sokola, které se uchovaly i za TJ Škoda, která v areálu před revolucí sídlila. Když zazněly zprávy v rádiu o hrozbě druhé povodně, Milada Pospíšilová vše, co šlo, vyndala nahoru na psací stoly a na vyšší police regálů. "Po povodni, tehdy jsme nevěděli, že to byl jen začátek, jsem uklidila, hrdá, že místnost vysychá, že jsem téměř všechno zachránila," vzpomíná Milada Pospíšilová. Byla ráda, že otevřené ventilace pomohou místnost vysušit.

Přečtěte si příběhy Jihočechů, kteří před velkou vodou utíkali, a u fotek zavzpomínejte, jak ničivé povodně v roce 2002 zpustošily náš kraj.
• ze 6. na 7. srpna spadlo např. v Pohorské vsi 278 mm srážek
• 8. srpna voda z Malše, Vltavy a menších toků zaplavila jihočeská města
• 9. srpna přestalo pršet, první vlna opadla
• 11. srpna znovu začalo silně pršet a 12. srpna přišla druhá, mnohem silnější vlna… Více k tématu ZDE.

"Nikdo ale nemohl tušit, že nová vlna ještě výrazně překoná tu první. a že právě otevřenými ventilacemi mi dovnitř nateče zvenku voda při druhé vlně. Promočené police a regály se potom zbortily a z bahna jsme papíry, knížky a časopisy vytahovaly, ano, vytahovaly a promývaly - i v době prázdnin, v době hlídání vnoučat, dovolených či dětských táborů. V době vlastních starostí se sešlo na pět, šest sester, které pomáhaly zachraňovat především sokolské materiály. Sušilo se v hale i venku na plošině u schodů. Tam je zase někdy vzal vítr a dobrá duše sokolovny, pan vrátný Standa, nám je sbíral po okolí," děkuje i po letech Milada Pospíšilová pomocnicím z řad sokolek nebo vrátnému sbírajícímu rozváté fotografie nebo dokumenty. A přitom ještě stihla pořídit pro pojišťovnu fotodokumentaci škod v prodejně kočárků, která byla v pronájmu v suterénu pod Sokolovnou v části směrem k plovárně.

Jako na stavbě

Uklízelo se ale všude, vždyť povodní byly zasaženy třeba i domky obou správců areálu. Kolem sokolovny byly navršeny hromady vybouraných podlah, promáčeného rozpadlého nábytku, dveří, z celého rozsáhlého suterénu sokolovny Štěstím bylo, že podlaha tělocvičny byla tak vysoko, že nebyla zasažena. Šatny v suterénu ale nefungovaly rok. Improvizované byly právě v patře u tělocvičny.

Na úklidu se účastnila spousta členů sportovních oddílů. "Takovou spolupráci si od té doby nevybavuji. S obavou uvedu jedno jméno, abych nikoho nezanedbala - organizaci zajišťoval s velkým nasazením starosta jednoty bratr Václav Marek, ale obětavě pracovali všichni zúčastnění. Nadřeli se tam karatisti, atleti, všichni tam dělali, to bylo úžasné. Chlapi byli jako na stavbě," zdůrazňuje Milada Pospíšilová s tím, že škody pro pojišťovnu šly do výše 11,68 milionu, bohužel pojišťovna proplatila jen sedm milionů.

Přes velké škody se v Českých Budějovicích již na podzim konal 2. celostátní sokolský turistický sraz a rok poté velké celostátní Setkání sokolů.