„Spolek Sýpka vznikl v roce 2014, ale lidé, kteří spolek tvoří, spolu žijí, pracují a radují se už spoustu let," vyprávěl o vzniku spolku jeho předseda Pavel Šmíd s tím, že jeho založení tak bylo spíše oficiálním vyjádřením toho, co se v obci dělo už dlouhodobě.

„Když jsme před dvěma lety připravovali slavnost svěcení zvonů, kterou tehdy navštívilo kolem dvou tisíc lidí, včetně pana Karla Schwarzenberga, zjistili jsme, jak důležité je být zaštítěni pod oficiálním právním subjektem. Proto jsme také založili spolek," vysvětlil předseda.

Zázemím se mladému spolku stala farní sýpka, odkud plyne také název sdružení. Právě v sýpce se členové spolku dodnes scházejí a spřádají plány na všechny možné akce.

Tou první, kterou lidé ze spolku Sýpka dle slov předsedy Pavla Šmída „na faře" pořádali, byly oslavy sto deseti let hosínského kostela. „V průběhu let jsme potom začali pořádat a obnovovat tradiční slavnosti a svátky, jako je masopust, velikonoční pomlázka nebo zahájení adventu. Vše ve spolupráci s farností v Hosíně, kde je již více než dvacet let správcem Jan Řičánek. Dalším důležitým spojovníkem je Divadlo Studna, které má v areálu fary svůj domov," uvedl předseda spolku.

Tím ale výčet hosínských akcí nekončí. Na své si tady přijdou i příznivci rockové hudby nebo milovníci klasické kytary. Vychutnat si jedinečnou atmosféru, kterou farní sýpka nabízí, mohli v letošním roce zájemci třeba při koncertě kytarového virtuosa Štěpána Raka. Pozvání do městečka s kostelem tyčícím se nad Budějovicemi přijala i americká rocková kapela Simeon Soul Charger.