Jiří Bureš ředitel z českobudějovické Agentury ochrany přírody a krajiny uvedl, že z důvodu špatného technického stavu mostků na území přírodní památky a krajinného parku Terčino údolí je nutné provést jejich celkovou rekonstrukci.

„Protože se jedná o rozsáhlou stavbu, která zahrnuje opravu nosných konstrukcí a výměnu mostovky včetně ostatních dřevěných konstrukcí všech 8 mostků, nelze se vyhnout provádění prací i v hlavní turistické sezóně. V období od července do listopadu 2019 budou v několika etapách mostky uzavírány a přístup do jednotlivých částí údolí bude přechodně ztížen popřípadě veden po jiných, většinou delších trasách,“ sdělil Jiří Bureš.

V době úprav mostků musí návštěvníci počítat, že po území parku se bude pohybovat stavební technika. „Prosíme tedy všechny návštěvníky o opatrnost při návštěvě parku a o toleranci,“ doplnil Jiří Bureš ředitel z českobudějovické Agentury ochrany přírody a krajiny.

Harmonogram prací

22. července – 15. září

Uzavření mostků č. 5 – 7, tzn. mostků mezi penzionem Lázničky a závěrem údolí pod nádrží Humenice. Náhradní trasa k Modrému domu je vedena okolo východní strany penzionu k tzv. stromu svatebčanů, přes louku a po lesní cestě k Modrému domu (v mapce cesta A).

Mostek č. 7 U vodopádu je nahrazen pouze provizorní lávkou, na kterou je ztížený přístup a to pouze na vlastní nebezpečí. Cyklisté se po tuto dobu dostanou k vodopádu pouze ze strany od obce Humenice (v mapce značeno modře).

19. srpna – 20. října

Mostek č. 8 (Pod přehradou) bude po toto období uzavřen bez náhrady, která zde není možná.

Uzavřen Mostek č. 1 (U parkoviště). Jako náhradní cestu lze použít cestu na levém břehu Stropnice vedoucí již z návsi osady Údolí a dále turistickou značku po levém břehu, která je ale vhodná pouze pro pěší. Cyklisté mohou projet po silnici až k hlavní bráně

(v mapce cesta B).

23. září – 15. listopadu

Uzavřen mostek č. 2 (U brány) a oba hlavní příjezdové mostky k penzionu Lázničky (č. 3 a 4)

Mostek č. 2 je možné obejít po cestě B, mostky 3 a 4 po pěší cestě, která vede po okraji lesa na pravém břehu Stropnice od penzionu Hamr k penzionu Lázničky (v mapce cesta C).

Pro cyklisty je v této době zadní strana údolí přístupná pouze od Humenic či Cuknštejna. Obsluha penzionu Lázničky bude zajištěna provizorním dohodnutým způsobem přes staveniště, které je v tomto období pro ostatní návštěvníky nepřístupné.