Neobvyklé dopravní řešení si vyžádá rekonstrukce mostu v Budějovické ulici v Týně nad Vltavou. Nakrátko budou ve městě dokonce místo dvou mostů tři. Vznikne totiž provizorní stavba, která bude sloužit místní dopravě. Pravděpodobně spojí břehy na úrovni parkoviště pod kostelem.

Na 250 milionů korun odhaduje Jihočeský kraj, který je vlastníkem, náklady na rekonstrukci mostu v Týně nad Vltavou na hlavním silničním tahu. Podle Hany Brožkové, mluvčí krajského úřadu, už rada kraje rozhodla o vypsání veřejné zakázky. "Odstraněna bude stávající nosná konstrukce, mostní svršek a příslušenství mostu," vypočítává chystané práce Hana Brožková. Mluvčí krajského úřadu dodává, že předmětem díla je rovněž úprava a případně modifikace nebo zesílení stávající spodní stavby mostu pro uložení nosné konstrukce.

Kraj musí předběhnout Ředitelství vodních cest ČR

Nosná konstrukce (mostovka) stávajícího mostu, izolace a odvodnění jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Do mostu zatéká, bylo zjištěno korozní oslabení a zhoršená kvalita betonu. Most má podle kraje vzhledem k současným dopravním nárokům nízkou zatížitelnost a nevyhovující šířkové uspořádání.

Jihočeský kraj ale musí postupovat rychle. Ředitelství vodních cest ČR plánuje v roce 2024 úpravy plavební dráhy na Vltavě mezi přehradou Orlík a Hlubokou nad Vltavou. Je tedy nutné rekonstrukci mostu v Týně stihnout do konce roku 2023.

Dodavatel dostane na starost projekt i stavbu

Byla tedy vybrána realizace zakázky formou Design & Build (spolu s mostem přes Vltavu v Českém Krumlově na Plešivci). "Tento způsob zadání spočívá v tom, že vybraný dodavatel stavbu vyprojektuje, zajistí potřebná povolení a stavbu i zrealizuje," popisuje využitou novinku Hana Brožková. Díky tomu dojde k časové úspoře (probíhá jen jedno zadávací řízení), k finanční úspoře (zájemce o zakázku je nucen najít ekonomicky nejvhodnější řešení), k minimalizaci požadavků na vícepráce v průběhu realizace (zhotovitel je sám projektantem a nese za projekt odpovědnost).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 254,1 milionu Kč včetně DPH.

Provizorní most pro osobní auta a starý pro pěší

V podmínkách zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku je vyprojektování, dodávka, zřízení a zprovoznění mostního provizoria včetně provizorního napojení na silnici II/105 na obou stranách řeky. Účelem stavby bude převedení místní silniční automobilové dopravy do 3,5 tuny přes řeku Vltavu po dobu, kdy rekonstruovaný most během provádění díla nebude moci sloužit svému účelu.

Takové řešení požadovalo město, protože přes Podskalí nelze vést objížďku a jiné trasy znamenají velké zajížďky. Ty budou čekat tranzitní a mimoměstskou dopravu a vozidla nad 3,5 tuny. Pěším a cyklistům by měl při stavbě sloužit starý železný most, jak již dříve uvedl pro Deník starosta Týna Ivo Machálek.