Ještě jednu etapu sanace si vyžádá skalní svah v jihozápadní části Týna nad Vltavou.

Příští týden se připravuje schůzka zástupců města a policie, aby se řešila náhradní cesta do lokality Skalky. Narušený skalní masiv totiž ohrožuje bezpečnost místní komunikace, proto se musí svah upravit. Potřeba další investice se ukázala vloni při velkých úpravách skály. Akci doporučil odborný posudek a město nechalo vypracovat projekt, který už schválila rada města. V rozpočtu je letos připraveno podle starosty Ivo Machálka 2,5 milionu korun. Není ale jisté, zda to bude stačit na všechny potřebné práce. „Nevíme, za kolik to bude vysoutěženo,“ říká Ivo Machálek a dodává, že by se pak možná musela akce odložit.

Kdo jede od Purkarce, Poněšic nebo Hněvkovic do Týna nad Vltvou podél řeky, musí projet Podskalím.

Jak už dává název lokality tušit, skalní masiv zde zasahuje do těsné blízkosti zástavby, místní komunikace nebo Vltavy. Jenže zvětralá rula začala na okraji masivu odpadávat a město muselo svah sanovat. Vloni například podle starosty Ivo Machálka provedlo velkou investici za 24 milionů korun. Na velkou sanaci svahu v Podskalí v Týně nad Vltavou za 24 milionů korun přispěl vloni městu Státní fond životního prostředí. Dotace činila 19 milionů korun.

Sanace svahu

Letos by měla na akci navázat sanace svahu pod místní komunikací, která vede do lokality Skalky. V rozpočtu města jsou na tento rok připraveny peníze na rekonstrukci mostku, přes který by vedla náhradní cesta do lokality. Podle Petra Mayera, geotechnika společnosti Strix Chomutov, který dělal odborný posudek na plánovanou další úpravu skály, by se měl svah vyčistit od náletové vegetace, část hornin čeká odtěžení a zbývající masiv se pak má zajistit sítěmi nebo ukotvením. Sanace by přinesla větší bezpečí i pro dva rodinné domy pod svahem.

Jakou škodu může padající kamení natropit třeba si lze představit už z toho, že kubický metr podobné horniny váží necelé 2,5 tuny. I menší úlomek pak má velkou váhu, kterou násobí místní okolnosti. „Pokud dojde k saltaci (rotaci) a kámen nabere pohybovou energii i malý kus může třeba prorazit střechu,“ přiblížil možné nebezpečí Petr Mayer.

Ochrana domů

Podle Petra Rohleny, vedoucího odboru hospodářské správy městského úřadu, se v minulosti třeba po větších deštích uvolňovaly ze svahu drobné úlomky, ale v posledních letech hrozilo nebezpečí pádu velkých kamenů. Město proto provedlo rozsáhlou sanaci skalního masivu. Prioritně nad zdejšími rodinnými domy. „Použita byla i unikátní technologie,“ připomíná Petr Rohlena. Na síti zajišťující svah po sanaci byly vytvořeny kapsy, které se naplnily hlínou a travním semenem. Vzrostlá tráva přilnula ke skále a vylepšuje tak její zajištění.

Při úpravách svahu se ale objevila nutnost ještě dodatečných prací, které nyní město připravuje.

Zabezpečení bude časem potřebovat zřejmě i svah nad silnicí podél Vltavy do lokality Břehy. Ten dosud kryje vegetace, ale v důsledku sucha a kůrovcové kalamity může dojít k jejímu narušení a skála by se pak odkryla. Už nyní zde přitom na některých místech u komunikace hrozí pád kamenů ze zvětralého rulového masivu.