Nový chodník vznikne v budějovické čtvrti Kněžské Dvory.

Rada města už schválila výsledek zadávacího řízení ve veřejné zakázce pod názvem Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ulici Adolfa Trägera a v ulici k firmě Bosch. Zhotovitelem bude společnost AKORD s.r.o. Převážná část nového chodníku o délce necelých 300 metrů povede podél ulice A. Trägera v úseku od křižovatky s ulicí R. Bosche směrem na hranice katastru Budějovic s obcí Hrdějovice. "Součástí realizace chodníku je zřízení dvou míst pro přecházení a výstavba veřejného osvětlení. Z důvodu kvalitního odvodnění komunikace bude vybudováno 140, 5 metrů řadu dešťové kanalizace včetně vpustí a šachet a dojde i k přeložení STL plynovodu a k úpravě povrchů stávajících zastávek MHD. V rámci stavby bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Stavba za 8,3 miliony korun začne 2. září a skončí v listopadu 2019.

Podle sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH) bude platit od 2. září do 30. listopadu 2019 úplná uzavírka v úseku od ulice Roberta Bosche po ulici U Sokolovny v Hrdějovicích. Průjezd vozidel MHD bude umožněn a zastávka MHD „Kněžské Dvory – sokolovna“ bude zachována, stejně jako průjezd autobusů zajišťující spoje linky České Budějovice – Dobřejovice.