Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

V novém seriálu Deníku se tento týden věnujeme obci Úsilné. Starosta Pavel Kašpárek odpovídal redakci nejen na otázky ohledně financí.

Jakou jste měli v minulém roce největší investici?

Pavel Kašpárek.Zdroj: Deník/Radka DoležalováRekonstruovali jsme jednu z místních komunikací. Za 5,9 milionu korun. Dotace byla 3,6 milionu korun z ministerstva pro místní rozvoj. Dělala se vozovka, obrubníky, odvodnění a vjezdy. Silnice byla hodně zdevastovaná, muselo se sanovat i podloží.

A kolik činil schválený rozpočet?

Rozpočet na rok 2020 byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji necelých osm milionů korun. Výsledek hospodaření však ukazuje na straně příjmů i výdajů částku kolem 13 milionů korun. Navýšení vzniklo především získanými dotacemi.

Předloni byla velkou investicí hasičská zbrojnice. Tento rok se chystá nákup techniky…

V letošním roce je v plánu pořízení devítimístného automobilu s přívěsem pro zásahovou jednotku SDH. Dotace z ministerstva vnitra ve výši 3/6 je schválena, čekáme na příspěvek z Jihočeského kraje ve výši 2/6 a zbylých 150 tis. korun dofinancuje obec.

Nové společenské centrum vzniká v Úsilném v lokalitě Pod Kaštany.
Kaplička v Úsilném dostává moderní architektonickou konkurenci ze dřeva a skla

Zatím ale máte rozpočtové provizorium?

Nejasná situace s výší příštích příjmů nás vedla k vyhlášení rozpočtového provizoria na první pololetí roku 2021. Ze zákona to znamená, že každý měsíc můžeme hospodařit s jednou dvanáctinou loňského rozpočtu. Pokud se vyjasní obecní příjmy, můžeme kdykoli do pololetí schválit konečný rozpočet.

Jak je teď ovlivněno běžné dění v obci?

Především spolkový a společenský život, na kterém si zakládáme, je ovlivněný hodně. Měli jsme tu minimálně dvacet akcí do roka. Před koronavirem jsme začátkem března ještě stihli druhý obecní ples. V létě při uvolnění jsme měli třídenní Dětské dny radosti, v srpnu 20. ročník turnaje v nohejbalu a pak nic. Svatováclavskou pouť připravenou na konec září jsme již museli zrušit. Teď čekáme, co bude. Vepřové hody začátkem února být nemohou. Trochu plánujeme, především slavnostní otevření Komunitního centra a těšíme se na další Den vína v květnu, ale s tím, že se tyto akce opět nemusí uskutečnit.

A investice roku 2021?

Je připraven projekt a žádost o dotaci na další rekonstrukci místní komunikace. Letos by se měla dokončit dřevostavba víceúčelového centra s velkou terasou na venkovní posezení. A také bychom chtěli realizovat tůň, která by byla napájena vodou z Eliášovy štoly (pozůstatek po hornické minulosti regionu – pozn red.) Inspirovalo mě podobné zařízení v obci u Prahy. Tůň by byla přírodním biotopem, na okrajích porostlá rákosem, ale předpokládám, že by v parném létě mohla fungovat i jako dostupný vodní prvek pro děti, s chladnou a čistou vodou z podzemí.

Žáci MŠ Úsilné mají různorodý program.
S bylinkovou spirálou pomohli v mateřince také rodiče

Máte i nějaké další stavební plány? I dlouhodobější?

Žádáme o dotaci na rekonstrukci části budovy, kde sídlí obecní úřad. Byl zde obchod, ten už dva roky nefunguje, teď je tam sklad. A připravujeme velký projekt zázemí pro sportovce. Národní sportovní agentura již vyhlásila dotační program, který má běžet až do roku 2022. Musím pochválit naše sportovce. Sami si vyřídili žádost o dotaci na závlahové zařízení na hřiště, to už funguje. Teď potřebujeme rychle stavební projekt na nové zázemí a stavební povolení. Součástí by mohla být i saunička, ale na tu dotace nejsou, tak je to spíš takový sen. Možná bychom ji mohli realizovat ze svého, ale po etapách.