Pravidelně v říjnu (letos 12. 10. – 16. 10.) se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Rudolfovské ulici č. 92 v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem devatenáctým.

Tématem letošní výstavy je 100. výroční založení naší republiky.

„Naše škola byla založena v roce 1886 jako Česká hospodářská škola na místě zvaném Na Krásné vyhlídce (dnešní Rudolfovská ulice č. 92). Například ve školním roce 1898-1899 studovalo ve dvou ročnících 22 žáků. V letech 1918-1948 byly při škole postupně otevřeny kurzy pro učitele lidových hodpodářských škol, lidová škola zemědělská a učňovská škola zahradnická. V současné době naši školu navštěvuje kolem 600 žáků všech maturitních oborů, dále také mnoho posluchačů Jazykovou školu.Celkový počet zaměstnanců je 107. Pedagogický sbor je stabilní, a to jistě také přispívá k dobré pověsti školy,“ dodává ředitel školy Břetislav Kábele.

Náplň výstavy: každý rok mnoho pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat a také hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“, jeřabiny, dřín obecný a další málo známé ovoce a podzimní plodová zelenina.

Soutěže v rámci výstavy: návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, první den výstavy. Součástí je také expozice včelařů. Vystavují se také perníčky a historické odrůdy ovoce, odborníci poradí v pomologické a pěstitelské poradně. Tato expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.

Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se výstava uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu hudební produkce a mluveného slova výstavu zahájí. Během výstavy studenti také prezentují své maturitní práce a maturitní projekty. "Všechny zájemce srdečně zveme. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy," říká směrem k veřejnosti zástupkyně ředitele Olga Cahová.

Výstava ovoce je navíc spojena s možností prohlídky samotné školy. Konají se Dny otevřených dveří, které jsou určené také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu moderním traktorem a kombajnem, projet se na koních. V areálu školy je k tomuto účelu také vystavena velká a malá mechanizace, kombajny, moderní traktory a další zemědělské stroje.