Najdete zde sortiment lokálních prodejců, ochutnáte dobré jídlo a pití, můžete měnit oblečení či si poslechnout zajímavé tematické přednášky. Akce končí v 18 h.