"Pomlázková, ta je nejjednodušší, tu umí i chlapy," navrhla nově příchozím po poledni jednu z možných variant Ivanka Wolková z Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit. Pletení vánoček a výrobu dalšího ozdobného pečiva předvádí při různých příležitostech už desítky let. "Na sobotu jsem měla pozvání do Chebu, do Krumlova a do Budějovic," naznačila skutečná lidová těstová umělkyně, jaký je zájem v předvánočním čase o podobné akce.

V muzeu chvílemi čtyři připravené plochy ani nestačily. "Koukám, postupně tu vzniká manufaktura," poznamenla k tomu se smíchem jeden z přihlížejících mužů. V sále muzea se sešly nejen hospodyně. Podívat se přišli i muži nebo třeba prarodiče s dětmi.

Naučit se mohli tak zvanou vídeňskou čili okýnkovou, cukrářskou neboli mnichovskou, spirálovou či pomlázkovou vánočku. Kdo měl zájem mohl si svůj výrobek odnést i domů. Kromě toho, že ti nejmenší dostali na cestu i čerta nebo mikuláše, podle toho, jestli to byli kluci nebo holky a jestli byli hodní nebo zlobiví.