Profesní nasazení povolává každý rok o Vánocích třeba dispečery českobudějovického dopravního podniku. Na provoz autobusů a trolejbusů dohlížejí z velína ve vozovně trolejbusů v Horní ulici. Vedle dispečera pro dopravu a elektrodispečera slouží také několik pracovníků údržby trolejového vedení a podle situace i traťový dispečer.

Letos na Štědrý den a první svátek vánoční sloužil jako dopravní dispečer Petr Kočí. „Na Vánoce pracuju letos poprvé," řekl Deníku Petr Kočí v místnosti, kde na několika obrazovkách svítí třeba na velké mapě města GPS přístroje jednotlivých vozů, nebo se ukazuje stav křižovatek, přejímaný ze systému městské policie. Na Štědrý den je zpravidla menší provoz, protože je „víkend", a také některé linky končí dříve. Podle Petra Kočího je méně vozů v akci a díky tomu bývá i méně poruch a problémů. Tentokrát ale službu na Štědrý den ovlivnila tragická událost v Lidické třídě.

Výbuch, požár a zásah hasičů část ulice zcela uzavřely. „Na lince číslo pět se měnily trolejbusy za autobusy, celkem devět vozů," řekl dopravní dispečer ke změně, která se musela udělat. A také byly vozy linek pět a sedm poslány na objízdné trasy. Tatrovka pak musela z konečné na Lidické odtáhnout jinou cestou trolejbusy, které se nemohly vrátit po běžné trase. Mimořádná opatření se týkala i trolejového vedení, které se vypínalo kvůli pohybu hasičské techniky. Lidická třída zůstala zčásti uzavřena až do pátku. Vánoční služba tedy byla pro dispečery možná složitější než v leckterý pracovní den.

Kdyby byl větší klid, byl by čas třeba i na ochutnání vánočního cukroví, které měli dispečeři na talířku ve vedlejší místnosti. „Někdo přinese z domova cukroví, tak si pak vezme, kdo chce," zmínil Petr Kočí, ale připojuje, že jinak se samotná symbolika svátků ve službě na dispečinku neprojevuje. „Stromečky a Vánoce si užijeme doma o to víc," dodal dopravní dispečer.

„Kdysi tady býval umělý stromeček, ale my jsme tady moc tyhle věci nedělali," naznačuje Michal Fuksa, že i o svátcích je hlavní starostí dispečerů především co nejlepší přeprava cestujících.

Kromě pracovníků dopravního podniku, hasičů nebo lékařů musejí o svátcích do akce i městští policisté. Podle tiskové mluvčí budějovických strážníků Věry Školkové od 24. do 26. prosince zajišťovali dohled v ulicích města strážníci turnusové služby. To znamená, že dohled celých čtyřiadvacet hodin denně zajišťovalo po celé vánoční svátky jedenáct strážníků. Výrazné posílení služeb pak chystá městská policie na poslední den v roce. V odpoledních hodinách bude nasazeno třiadvacet strážníků a na průběh noci bude dohlížet celkem jedenadvacet strážníků.