Investorem stavby je Správa a údržba silnic a stavbu provede společnost EUROVIA CS. Obec Včelná na své náklady osadí v celé délce komunikace obrubníky.
Práce jsou rozděleny do dvou etap. Nejdříve, do 10. listopadu, bude uzavřen úsek od kolejí ke křižovatce s ulicí Nádražní a od 12. listopadu nebude průjezdná část od křižovatky s Nádražní ulicí po křižovatku s Jiráskovou ulicí a odbočkou k benzině.

Na dobu rekonstrukce jsou stanoveny objízdné trasy.