Ve čtvrtek podle aktuálních informací ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, Biologického centra Akademie věd ČR a Nemocnice Strakonice celkem 323 suspektních vzorků od osob, u kterých lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. Osm z nich bylo pozitivních. " Ve čtvrtek k osmnácté hodině jsme na území našeho kraje evidovali celkem osmapadesát pozitivně testovaných osob,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Dvě nově evidovaná onemocnění v Jihočeském kraji jsou importovaná, tedy vzniklá po návratu osob ze zahraničí, původcem ostatních je kontakt s už evidovaným případem onemocnění. „Opakovaně proto žádáme všechny, kteří z jakéhokoliv důvodu přijíždějí ze zahraničí, zvláště ze zemí s vysokým rizikem nákazy, o maximální opatrnost a ohleduplnost a skutečně důsledné dodržování podmínek karantény. Vzhledem k tomu, že přibývá onemocnění kontaktních, tj. vzniklých úzkým mezilidským přenosem, pak přísné dodržování hygienických zásad a nařizovaných opatření tak, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy. Musíme se všichni chovat tak, jako bychom byli potenciálně nemocní a tak, jako by ti vedle nás byli potenciálně nemocní. Jen tak můžeme snižovat riziko přenosu na minimum,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová.

Mezi nemocnými je v současné době 37 žen a 21 mužů, převážně ve věku od 25 do 65 let.

„Šestnáct nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku. Čtrnáct je z Českokrumlovska, třináct z Českobudějovicka, deset z Prachaticka a tři z Táborska. První dva nemocní byli zjištěni na Písecku. Jindřichohradecko zatím stále vykazuje nulu,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

close Počty nakažených v jednotlivých regionech kraje. Údaje jsou k 25. 3. info Zdroj: Deník zoom_in

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 2550 osob. Seznam odběrových míst je k dispozici na webové adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/. V souvislosti s novými případy, nezřídka vzniklými rodinným kontaktem s nemocným, připomněla Jitka Luňáčková potřebu, co největší možné izolace pozitivní osoby v rámci domácnosti. „Nutné je nošení roušek i doma, pečlivé mytí rukou a dezinfekce rukou a všech předmětů, kterých se nemocný dotýká. Pokud je to možné měl by mít svou místnost,“ poznamenala epidemioložka.

Ředitelka KHS ve čtvrtek navštívila i Jadernou elektrárnu Temelín. „I včerejší a dnešní nové případy ukazují, jak důležitá je v tuto chvíli pro nás ochrana rizikových oblastí, nemocnic a zdravotnických zařízení a především zařízení sociálních služeb a seniorů. Další kritickou oblastí jsou instituce kritické infrastruktury státu. Zajištění telefonického spojení, datových služeb a bezpečné dodávky energií jsou nezbytné pro nemocnice a složky integrovaného záchranného systému. Proto jsme v souladu s krizovými plány dnes prověřovali připravenost Jaderné elektrárny Temelín jako klíčového dodavatele elektrické energie u nás. Přesvědčila jsem se, že nic nepodceňují a jsou velmi dobře připraveni. Energetici zpřísnili režim na druhý ze čtyř stupňů krizového plánu. To znamená, že je připravena  preventivní izolace skupiny klíčových pracovníků, aby existovala personální rezerva pro bezproblémový chod elektrárny,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in