Účastníci z různých koutů světa pracovali přímo v simulačním centru. Díky výborné spolupráci se ZSF JU za přítomnosti děkanky fakulty Ivany Chloubové mohl Deník nahlédnout přímo do sálů a zmapovat akční ukázky. Dopoledne patří teorii a diskusím hlavně o scénářích pro výuku, protože je nutné studentům naprogramovat mnoho různých variant situací, s nimiž si zdravotníci musí poradit. Odpoledne se konají workshopy přímo v sálech.

Největší akce od vzniku centra

Jak přiblížila mluvčí ZSF JU Alena Binterová, Mezinárodní intenzivní týden se zaměřuje na výuku odborných předmětů za využití simulační metody ve studijním programu Ošetřovatelství. Účastní se ho 34 pedagogů ze 13 evropských zemí a Turecka, další zahraniční účastníci se připojují online.

Podle vedoucího simulačního centra Františka Doláka jde dosud o největší akci, při které fakulta tyto nadstandardně vybavené prostory otevřela odborné veřejnosti. „Cílem je zkvalitnění výuky za pomoci moderních metod. Nabízíme nové přístupy, které lze uplatnit při výuce všeobecných a pediatrických sester, porodních asistentek i zdravotnických záchranářů,“ vysvětlil Dolák.

Dopoledne věnovali diskusím, seminářům a workshopům, odpoledne si prakticky zkoušeli nabyté vědomosti. „Bylo to pro nás velmi obohacující, někteří zahraniční učitelé nám představili i nové technologie, které se teprve připravují, jako je virtuální realita,“ popsal s tím, že do jihočeské metropole přijeli na zkušenou učitelé z Polska, Španělska, Slovenska, Turecka, Belgie, Maďarska, Slovinska i Polska.

Ve středu 23. září byl zahájen provoz simulačního centra pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Studenti zdravotnických oborů získali špičkovou cvičnou nemocnici. Podívejte se

Zkušenosti uplatní ve Španělsku

Zkušenosti z Budějovic hodlá uplatnit i doktorka Rebeca Abajasová ze španělského Santaderu, která učí ošetřovatelství na univerzitě v Kantábrii. „Je to výborná příležitost sdílet zkušenosti, můžeme naplánovat další spolupráci a předávat si znalosti a dovednosti,“ míní.

Ve Španělsku mají podobné centrum, ale není tam moderní. „Máme podobné, ale starší zařízení, to co máte v Budějovicích je na vysoké úrovni,“ pochvalovala si. Každá země má jinou úroveň v oboru. „Studenti mají v různých zemích různé kompetence, a i délka studia se liší,“ porovnala Rebeca.

Domů si podle svých slov odveze řadu získaných praktických tvrdých dovedností i měkkých, jako zdokonalení týmové práce a komunikace.

Významná příležitost

ZSF JU se dle slov děkanky Ivany Chloubové dlouhodobě zaměřuje na hledání inovativních možností výuky. "Chceme tak přispět i k tomu, aby veřejné školy, které už uplatňují simulační výuku, spolupracovaly ve větší míře. Vývoj pokročil a ukázal, jak je spolupráce v této oblasti potřebná a nutná," uvedla.

Osobně ji těší, že tato nabídka fakulty vzbudila u kolegů ze zahraničí velký zájem. "Je to pro nás nejen významná příležitost k výměně zkušeností a získávání nových podnětů, které pak využijeme u nás, ale také možnost přispět ke zkvalitnění výuky předmětů na světových fakultách – včetně těch zemí, kde jsme předtím čerpali inspiraci,“ dodala Chloubová.

Akční scénáře měly jen několik minut, ale přesto jsou cennými praktickými testy pro další vzdělávání. „Určitě začleníme nové informace od zahraničních kolegů do další výuky,“ řekla.

První komplexní simulační centrum pro nelékařské zdravotnické obory v ČR otevřela ZSF JU na podzim 2020. Inspiraci čerpali vyučující ve Finsku, Španělsku, USA, Lotyšsku i jinde ve světě. Jejich kolegové nyní do Českých Budějovic přijeli a poprvé viděli specializované místnosti věrně napodobující realitu. Kromě pokojů, sálů JIP i sanitky, jsou součástí prostor v ulici U Výstaviště 26 také velíny a další místnosti, v nichž pedagogové mohou sledovat a hodnotit samostatnou práci studentů. Nechybí funkční lékařské přístroje a pacienti v podobě sofistikovaných figurín řízených počítačem. Ty napodobují dýchání, puls či srdeční aktivitu i další fyziologické procesy. Lze k nim připojit přístroje, simulátory reagují na prováděné zákroky a učitel může skrze ně komunikovat se studentem.

Fungovali i během pandemie

Dvoupodlažní budova simulačního centra pro zdravotnické obory, přístavba dosavadního objektu ZSF JU, stála včetně vybavení cca 58 milionů. Centrum bylo financováno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU (spoluúčast fakulty ve výši 5 %). Výstavba trvala dva roky a učit se zde začalo na podzim 2020.

"Při dodržení přísných protiepidemických opatření zde bylo možné výuku částečně zachovat dokonce i během měsíců, kdy byla většina škol uzavřena kvůli pandemii covid-19. Ta mimo jiné zdůraznila nepostradatelnost kvalitně připravených sester a dalších zdravotníků, k čemuž výuka v simulačním centru významně přispívá," upozornila Alena Binterová.

Setkání partnerských univerzit dalo plno práce. Největší podíl na organizaci měl vedoucí simulačního centra František Dolák, docentka Marie Trešlová a ředitelka Ústavu ošetřovatelství profesorka Valérie Tóthová.