Teploty kolem 600 °C, kolem spousta kouře a hořlavého materiálu. V takových podmínkách se pohybovala šedesátka temelínských hasičů během praktického tréninku ve speciálním ohňovém kamiónu. Tři dny si hasiči elektrárny teoreticky a i prakticky procvičovali likvidaci požáru v kancelářských objektech.

Co nejvěrohodněji připravit hasiče na reálný zásah. Takovou možnost nabízí tzv. flashover kontejner. ČEZ ho pro výcvik temelínských hasičů na tři dny objednal až z Německa. „O výcvik v kontejneru je obecně velký zájem a musíme ho objednávat už rok a půl předem. Letos už podobným výcvikem prošli i hasiči z Dukovan,“ poznamenal David Staněk, zástupce firmy Dräger.

V ohňovém kontejneru prochází hasiči pod dohledem instruktorů hned několik stanovišť. V zakouřeném prostředí s teplotou až 600 °C musí vylomit dveře, překonat hořící schody, uhasit hned několik místností jako například kancelář plnou hořlavého materiálu. Nakonec musí zvládnout pod stropem rolující plameny. Instruktoři výcvik ztěžují simulací dalšího požáru na přístupových trasách. „Není to nic jednoduchého. Kolem vás jsou plameny o teplotě 600 °C a vy víte, že nesmíte udělat chybu. Pochopíte, proč musíte přesně dodržet postup pro využití ochranných pomůcek a jak oheň reaguje. Pro každého hasiče je to neocenitelné,“ vysvětluje význam cvičení velitel temelínských hasičů Martin Novotný.

Každý hasič absolvuje tento výcvikový scénář v jeden den hned několikrát, aby došlo k automatickým návykům. Výcvik je velmi fyzicky náročný a každý vstup do kontejneru trvá přibližně dvacet minut. Je to dáno kapacitou dýchacího přístroje při plné zátěži.

Od roku 2016 jsou profesionální hasiči ČEZ zařazeni do takzvaného poplachového plánu Jihočeského kraje. Vyžaduje-li to především rychlost zásahu, může je krajský hasičský dispečink povolat. Od začátku roku temelínští hasiči zasahovali za hranicemi své elektrárny desetkrát. Šlo například o dopravní nehody, požáry nebo odklízeli spadlé stromy. K dispozici mají moderní zásahovou techniku a mimo jiné i například zásahovou plošinu s výškovým dosahem 44 metrů.

Temelínská jednotka má 76 hasičů. "Čtyři směny se střídají po dvanácti hodinách. K dispozici mají čtyři cisternové vozy a speciální techniku pro zásah při přírodních katastrofách. Součástí vybavení je i špičková dýchací technika, speciální protichemické obleky nebo obleky proti sálavému teplu," vypočítává tiskový mluvčí JE Temelín Marek Sviták. Dojezdová doba v areálu elektrárny je čtyři minuty. Na základě vyzvání operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomáhají i mimo areál elektrárny. V těchto případech musí být vždy držen požadavek na minimální počet osob a techniky, která musí být přítomna tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost elektrárny.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 12,8 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.